Δράσεις αθλητισμού

Σκοπός των δράσεων στον τομέα του αθλητισμού είναι να προωθήσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό, την σωματική άσκηση και τον εθελοντισμό.

Επίσης, στοχεύουν στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, την προώθηση τις διπλής σταδιοδρομίας των αθλητών, τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής ένταξης, και συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Οι δράσεις

Συμπράξεις συνεργασίας

Σκοπός τους είναι να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες για την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, και να αντιμετωπίσουν απειλές κατά της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού (ντόπινγκ ή στήσιμο αγώνων), να προωθήσουν τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, να βελτιώσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να ενισχύσουν την ανεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Στόχος τους είναι η ενθάρρυνση της αθλητικής δραστηριότητας, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών, καθώς και η συμβολή στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Περισσότερα

Μικρές συμπράξεις συνεργασίας

Σκοπός τους είναι η προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω καινοτόμων πρακτικών, καθώς και η δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων στον τομέα του αθλητισμού.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα

Related News and Events