Idrætsaktioner

Idrætsaktioner skal fremme deltagelse i sport, fysisk aktivitet og frivillige aktiviteter.

De skal også imødegå trusler mod sportens integritet, styrke dobbeltkarrierer for atleter, fremme god styring og stimulere tolerance og social inklusion samt bidrage til gennemførelsen af den europæiske idrætsuge.

Aktionerne

Samarbejdende partnerskaber

Skal udvikle og gennemføre fælles aktiviteter, der udbreder sport og fysisk aktivitet og bekæmper trusler mod sportens integritet (f.eks. doping eller aftalt spil), fremme dobbeltkarrierer for atleter, god styring samt tolerance og social inklusion.

Læs mere

Almennyttige europæiske idrætsarrangementer

Skal opmuntre til idrætsaktiviteter, gennemføre EU's strategier for social inklusion og lige muligheder og bidrage til gennemførelsen af den europæiske idrætsuge.

Læs mere

Små samarbejdende partnerskaber.

Skal udbrede idræt og fysisk aktivitet gennem innovativ praksis sammen med oprettelse og udvikling af transnationale netværk inden for sport.

Læs mere

Del denne side

Related News and Events