Действия в областта на спорта

Действията в областта на спорта имат за цел насърчаване на спортуването, физическата активност и доброволческите дейности.

Други техни цели са борбата със заплахите за почтеността в спорта, насърчаването на двойната кариера на спортистите, подобряването на управлението и подкрепата за толерантността и социалното приобщаване, както и участието в провеждането на европейската седмица на спорта.

Действията

Партньорства за сътрудничество

Имат за цел подготовка и изпълнение на съвместни дейности за популяризиране на спорта и физическата активност, както и борба със заплахите за почтеността в спорта (като употреба на допинг или уреждане на мачове), насърчаване на двойната кариера на спортистите, подобряване на управлението и подкрепа за толерантността и социалното приобщаване.

Научете повече

Европейски спортни събития с нестопанска цел

Имат за цел насърчаване на спортната дейност, изпълнение на стратегиите на ЕС за социално приобщаване и равни възможности и участие в провеждането на европейската седмица на спорта.

Научете повече

Малки партньорства за сътрудничество

Имат за цел насърчаване на спортуването и физическата активност чрез новаторски практики, както и създаване и развитие на транснационални мрежи в областта на спорта.

Научете повече

Свързани новини и събития

Споделете тази страница