Majhna partnerska sodelovanja

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Namen majhnih partnerskih sodelovanj je:

 • spodbujati socialno vključevanje in enake možnosti
 • spodbujati tradicionalne evropske športe in igre
 • podpirati mobilnost prostovoljcev, trenerjev, vodij in osebja neprofitnih športnih organizacij
 • varovati športnike, zlasti najmlajše, pred zdravstvenimi in varnostnimi tveganji z izboljšanjem pogojev za trening in tekmovanja
 • krepiti sinergijo z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi športnimi politikami ter med njimi

Širše naj bi majhna partnerska sodelovanja prispevala k strategijam EU na področju športa.

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam, javnim organom in drugim, da oblikujejo, izvajajo in prenašajo inovativne prakse na področju športa.

Majhna partnerska sodelovanja so namenjena vzpostavljanju in razvoju evropskih omrežij na področju športa in lahko zajemajo različne dejavnosti, denimo:

 • mreženje deležnikov
 • spodbujanje, opredelitev in izmenjava dobrih praks
 • priprava, razvoj in izvajanje izobraževalnih modulov in orodij
 • ozaveščanje o koristih športa in telesne dejavnosti
 • spodbujanje inovativnih sinergij med področjem športa in področji zdravstva, izobraževanja, usposabljanja in mladih
 • izboljšanje strokovnega znanja v športu za reševanje družbenih in gospodarskih izzivov
 • konference, seminarji, sestanki, dogodki in ukrepi ozaveščanja v podporo zgoraj navedenim dejavnostim

Delovanje

Organizacije se lahko prijavijo v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo najmanj tri organizacije iz treh različnih držav programa Erasmus+. Sodelujejo lahko organizacije iz partnerskih držav, vendar mora biti organizacija prijaviteljica iz države programa.

Dodatne informacije

Projekti morajo trajati 12, 18, 24, 30 ali 36 mesecev; trajanje projektov je treba določiti že pri prijavi, in sicer na podlagi cilja projekta in vrste predvidene dejavnosti.

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je glavni vir informacij za majhna partnerska sodelovanja, več informacij o postopku prijave zagotavlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se lahko obrnete na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Dajte v skupno rabo to stran