Parteneriate de colaborare de mici dimensiuni

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cerere de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni își propun:

 • să încurajeze incluziunea socială și egalitatea de șanse
 • să promoveze sporturile și jocurile europene tradiționale
 • să sprijine mobilitatea voluntarilor, a antrenorilor, a managerilor și personalului organizațiilor sportive non-profit
 • să protejeze sportivii, în special pe cei tineri, împotriva pericolelor legate de sănătate și siguranță, prin îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a antrenamentelor și a competițiilor
 • să încurajeze sinergia cu și între politicile locale, regionale, naționale și internaționale în domeniul sportului.

În sens mai larg, parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni sunt destinate să contribuie la strategiile UE în domeniul sportului.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ oferă posibilitatea dezvoltării, transferării și implementării unor practici inovatoare în domeniul sportului, între organizații, autorități și alte entități.

Parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni au fost concepute pentru a promova crearea și dezvoltarea de rețele europene în domeniul sportului și pot acoperi o varietate de activități care constau în sau vizează, printre altele:

 • crearea de rețele între părțile interesate
 • promovarea, identificarea și partajarea de bune practici
 • pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor module și instrumente educaționale și de formare
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea adăugată a sportului și a activității fizice
 • promovarea sinergiilor inovatoare între domeniul sportului și domeniile sănătății, educației, formării și tineretului
 • îmbunătățirea bazei de date privind sportul, cu scopul de a face față provocărilor sociale și economice
 • organizarea de conferințe, seminare, reuniuni, evenimente și acțiuni de sensibilizare care să stea la baza activităților menționate mai sus.

Cum funcționează

Organizațiile care intenționează să depună o cerere de finanțare trebuie să facă acest lucru ca parte a unui consorțiu compus din cel puțin 3 organizații cu sediul în 3 țări participante la program. Deși pot participa și organizații din țările partenere, cea care depune cererea trebuie să aibă sediul într-o țară participantă la program.

Detalii practice

Durata de derulare a proiectelor trebuie să fie de 12, 18, 24, 30 sau 36 de luni. Ea trebuie specificată în faza de depunere a cererii și trebuie să țină cont de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cerere de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la parteneriatele de colaborare de mici dimensiuni. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția.

Distribuie această pagină