Kleine samenwerkingspartnerschappen

Hoe meld ik me aan?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Kleine samenwerkingspartnerschappen moeten:

 • sociale inclusie en gelijke kansen aanmoedigen
 • traditionele Europese sporten en spelen bevorderen
 • vrijwilligers, trainers, managers en medewerkers van non-profitorganisaties in de sport mobieler maken
 • atleten (vooral de jongere) beschermen tegen gezondheids- en veiligheidsrisico's door de trainings- en wedstrijdomstandigheden te verbeteren
 • naar synergieën zoeken met lokaal, regionaal, nationaal en internationaal sportbeleid

In bredere zin moeten kleine samenwerkingspartnerschappen bijdragen aan de EU-strategie op het gebied van sport.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ biedt organisaties de gelegenheid om innovatieve werkwijzen op sportgebied te ontwikkelen, toe te passen en over te dragen naar andere organisaties en instanties.

Kleine samenwerkingspartnerschappen moeten zorgen voor nieuwe en bredere Europese netwerken in de sport, onder andere door:

 • netwerkvorming onder de belanghebbenden;
 • promotie, vaststelling en uitwisseling van goede praktijken;
 • voorbereiding, ontwikkeling en toepassing van onderwijs- en opleidingsmodules en -instrumenten;
 • bewustmaking van de voordelen van sport en lichaamsbeweging
 • bevordering van innovatieve synergieën tussen sport en gezondheid, onderwijs, opleiding en jeugdzaken;
 • verbetering van de empirische onderbouwing van sport om maatschappelijke en economische problemen te kunnen aanpakken;
 • conferenties, seminars, bijeenkomsten, evenementen en bewustmakingsacties om een draagvlak te geven aan de hierboven genoemde activiteiten.

Hoe werkt het?

Organisaties kunnen een aanvraag indienen als lid van een consortium van minstens drie organisaties uit drie verschillende programmalanden. Hoewel ook organisaties uit partnerlanden kunnen meedoen, moet de aanvrager in een programmaland zijn gevestigd.

Wat moet ik nog meer weten?

Projecten moeten een looptijd van 12, 18, 24, 30 or 36 maanden hebben. De looptijd moet bij de aanvraag worden aangegeven en gebaseerd op de doelstelling en activiteiten van het project.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over samenwerkingspartnerschappen staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Deel deze pagina