Smulkieji bendradarbiavimo partnerystės projektai

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

Smulkiaisiais bendradarbiavimo partnerystės projektais siekiama:

 • skatinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes,
 • propaguoti tradicines Europos sporto šakas ir žaidimus,
 • remti savanorių, trenerių, ne pelno sporto organizacijų vadovų ir darbuotojų judumą,
 • apsaugoti sportininkus, ypač jauniausius, nuo pavojų sveikatai ir saugai, gerinant treniruočių ir varžybų sąlygas,
 • skatinti sąveiką su vietos, regionų, nacionaline ir tarptautine sporto politika ir šių rūšių politikos tarpusavio sąveiką.

Apskritai smulkieji bendradarbiavimo partnerystės projektai skirti padėti įgyvendinti ES strategijas sporto srityje.

Kokių galimybių esama?

Pagal „Erasmus+“ organizacijoms suteikiama galimybė bendradarbiaujant su įvairiomis kitomis organizacijomis, institucijomis ir kitais subjektais kurti novatorišką praktiką sporto srityje, ją perduoti ir įgyvendinti.

Smulkieji bendradarbiavimo partnerystės projektai skirti skatinti Europos tinklų sporto srityje kūrimą ir plėtojimą ir gali apimti įvairiausią veiklą, pavyzdžiui:

 • suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimą,
 • gerosios patirties rėmimą, nustatymą ir sklaidą,
 • švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimą, plėtojimą ir įgyvendinimą,
 • sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinės vertės suvokimo didinimą,
 • sporto srities ir sveikatos, švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų sričių novatoriškos sąveikos skatinimą,
 • sporto duomenų bazės stiprinimą siekiant spręsti socialines ir ekonomines problemas,
 • konferencijas, seminarus, susitikimus, renginius ir informuotumo didinimo veiksmus, kuriais remiama minėta veikla.

Kaip rengiami projektai?

Paraišką teikti ketinanti organizacija turi tai daryti kaip konsorciumo, kurį sudaro bent trys trijų skirtingų programos šalių organizacijos, dalis. Nors dalyvauti gali ir šalių partnerių organizacijos, paraišką teikianti organizacija turi būti įsteigta programos šalyje.

Ką dar reikėtų žinoti?

Projektai turi trukti 12, 18, 24, 30 arba 36 mėnesius; jų trukmė turi būti nurodoma paraiškos teikimo etapu ir priklausyti nuo projekto tikslo ir numatytos veiklos rūšies.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie smulkiuosius bendradarbiavimo partnerystės projektus šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.

Bendrinti šį puslapį