Mala suradnička partnerstva

Kako se prijaviti

Zainteresirane organizacije trebaju se prijaviti putem Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Što je cilj?

Mala suradnička partnerstva imaju za cilj:

 • poticati socijalnu uključenost i jednake mogućnosti
 • promicati tradicionalne europske sportove i igre
 • podupirati mobilnost volontera, trenera, ravnatelja i osoblja neprofitnih sportskih organizacija
 • štititi sportaše, osobito mlade sportaše, od opasnosti za zdravlje i sigurnost tako što će se poboljšati uvjeti treniranja i natjecanja
 • poticati sinergiju lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih politika u sportu.

U širem smislu, mala suradnička partnerstva trebaju doprinijeti strategijama EU-a u području sporta.

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ organizacije dobivaju priliku razvijati, prenositi i primijeniti inovativne prakse u području sporta među organizacijama, nadležnim tijelima i ostalim dionicima.

Mala suradnička partnerstva osmišljena su tako da promiču stvaranje i razvoj europskih mreža u području sporta, a mogu obuhvaćati raznolike aktivnosti kao što su:

 • povezivanje među dionicima
 • promidžba, utvrđivanje i razmjena dobre prakse
 • priprema, razvoj i provedba modula i alata za obrazovanje i osposobljavanje
 • jačanje svijesti o dodanoj vrijednosti sporta i fizičke aktivnosti
 • promicanje inovativnih sinergija područja sporta s jedne strane i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih s druge strane
 • prikupljanje dokaza o tome kako sport pomaže u rješavanju društvenih i gospodarskih problema
 • konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti za jačanje svijesti kojima se podupiru prethodno navedene aktivnosti.

Kako to funkcionira?

Organizacije koje se žele prijaviti moraju to učiniti kao dio konzorcija od barem tri organizacije iz tri različite države sudionice u programu. Iako mogu sudjelovati i organizacije iz partnerskih zemalja, podnositelj zahtjeva mora biti registriran u državi sudionici u programu.

Što još treba znati?

Projekti mogu trajati 12, 18, 24, 30 ili 36 mjeseci; trajanje se mora definirati u fazi prijave, a temelji se na cilju projekta i predviđenim vrstama aktivnosti.

Kako se prijaviti?

Zainteresirane organizacije trebaju se prijaviti putem Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o malim suradničkim partnerstvima, ali se više informacija o postupku prijave može dobiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za više informacija možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Podijelite ovu stranicu