Pienet yhteistyökumppanuudet

Hakumenettelyt

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Tavoitteet

Pienten yhteistyökumppanuuksien tavoitteena on

 • lisätä sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia
 • edistää perinteisten eurooppalaisten urheilulajien ja pelien harrastusta
 • tukea voittoa tavoittelemattomien urheiluorganisaatioiden vapaaehtoistyöntekijöiden, valmentajien, johtajien ja henkilökunnan liikkuvuutta
 • suojella urheilijoita – erityisesti nuorimpia heistä – terveys- ja turvallisuusriskeiltä parantamalla harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita
 • edistää paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten urheilupoliittisten toimien välistä synergiaa.

Yleisemmällä tasolla pienet yhteistyökumppanuudet edesauttavat EU:n urheilustrategian toteuttamista.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelman pienten yhteistyökumppanuuksien avulla organisaatiot voivat kehittää, siirtää ja toteuttaa erilaisia urheilua ja liikuntaa koskevia innovatiivisia käytäntöjä organisaatioiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken.

Päämääränä on kannustaa organisaatioita perustamaan ja kehittämään eurooppalaisia urheilualan verkostoja. Mahdollisia toimintamuotoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • sidosryhmien verkostoituminen
 • hyvien käytäntöjen edistäminen, määrittäminen ja levittäminen
 • koulutusmoduulien ja -välineiden suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
 • tiedottaminen urheilun ja liikunnan hyödyistä
 • innovatiivisten synergioiden edistäminen urheilu-, terveys-, koulutus- ja nuorisoalalla
 • urheilua koskevan tietopohjan parantaminen, jotta sen avulla voidaan vastata yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin
 • konferenssit, seminaarit, kokoukset, tapahtumat ja tiedotustoimet, joilla tuetaan edellä mainittuja toimia.

Tuen hakijat

Hakijaorganisaation on kuuluttava konsortioon, jossa on vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta. Mukana voi olla organisaatioita myös kumppanimaista, mutta tukea hakevan organisaation on oltava ohjelmamaasta.

Lisätietoa

Hankkeen kesto voi olla 12, 18, 24, 30 tai 36 kuukautta. Kesto on määritettävä hakuvaiheessa hankkeen tavoitteen ja hankkeessa toteutettavien toimien tyypin perusteella.

Hakumenettely

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja pienistä yhteistyökumppanuuksista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Hakumenettelystä on tietoa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolla.

Kysymyksiä voi osoittaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Jaa tämä sivu