Väikesed koostööpartnerlused

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Eesmärk

Väikeste koostööpartnerluste eesmärk on:

 • toetada sotsiaalset kaasatust ja võrdseid võimalusi;
 • edendada traditsioonilisi Euroopa spordiüritusi ja sportmänge;
 • toetada vabatahtlike, treenerite, mänedžeride ja mittetulunduslike spordiorganisatsioonide töötajate õpirännet;
 • kaitsta sportlaste ja eelkõige noorte sportlaste tervist ning ohutust treeningu- ja võistlustingimuste parandamise kaudu;
 • edendada koostoimet kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste strateegiatega ning nende strateegiate vahel.

Laiemas mõistes on väikesed koostööpartnerlused loodud toetama ELi strateegiaid spordi valdkonnas.

Võimalused

Erasmus+ pakub organisatsioonidele võimalusi välja kujundada, edastada ja rakendada uuenduslikke tavasid spordi valdkonnas organisatsioonide, ametiasutuste ja muude huvitatud osapoolte vahel.

Väikeste koostööpartnerluste eesmärk on edendada Euroopa võrgustike loomist ja arendamist spordi valdkonnas. See võib hõlmata järgmist:

 • sidusrühmade võrgustike loomine;
 • heade tavade edendamine, kindlakstegemine ja jagamine;
 • koolitus- ja haridusmoodulite ja -vahendite ettevalmistamine, arendamine ja rakendamine;
 • teadlikkuse suurendamine spordi ja kehalise tegevuse kasulikkusest;
 • innovaatilise koostoime edendamine spordi ning tervishoiu, hariduse, koolituse ja noorte valdkonna vahel;
 • spordipoliitika kujundamise tõendibaasi täiustamine, et lahendada ühiskondlikke ja majanduslikke probleeme;
 • eelnimetatud meetmeid toetavad konverentsid, seminarid, kohtumised, üritused ja teadlikkuse suurendamise meetmed.

Kuidas see toimib?

Kandideerida saavad organisatsioonid, kes kuuluvad konsortsiumi, mille liikmeks on vähemalt kolm eri programmiriikidest pärit organisatsiooni. Kuigi osaleda saavad ka partnerriikide organisatsioonid, peab taotleja asukoht olema programmiriigis.

Mida peaksite veel teadma?

Projekti kestus peab olema kas 12, 18, 24, 30 või 36 kuud ning see tuleb täpsustada taotluse esitamise etapis, lähtudes projekti eesmärgist ja kavandatavate meetmete liigist.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe väikeste koostööpartnerluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate teavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.

Jaga seda lehte