Små samarbejdende partnerskaber

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Organisationer, som er interesseret i søge, skal gøre det gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Små samarbejdende partnerskaber skal:

 • sikre social inklusion og lige muligheder
 • fremme traditionelle europæiske sportsgrene og spil
 • støtte mobiliteten for frivillige, trænere, ledere og ansatte i almennyttige sportsorganisationer
 • beskytte idrætsudøvere, særligt de yngste, mod sundheds- og sikkerhedsrisici ved at skabe bedre trænings- og konkurrenceforhold
 • skabe synergier med og mellem lokale, regionale, nationale og internationale politikker på idrætsområdet.

I et bredere perspektiv skal små samarbejdende partnerskaber bidrage til EU's strategi på idrætsområdet.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at udvikle, overføre og gennemføre innovative praksisser inden for idrætten mellem organisationer, myndigheder m.fl.

Samarbejdende partnerskaber skal fremme oprettelsen og udviklingen af europæiske netværk på idrætsområdet og kan omfatte mange forskellige aktiviteter som bl.a.:

 • netværkssamarbejde mellem interessenter
 • fremme, kortlægning og udveksling af god praksis
 • forberedelse, udvikling og gennemførelse af uddannelsesmoduler og -redskaber
 • aktiviteter, som øger bevidstheden om fordelene ved sport og fysisk aktivitet
 • aktiviteter, som fremmer innovativ synergi mellem idrætsområdet og sundheds-, uddannelses- og ungdomsområderne
 • forbedring af kendskabet til idræt som middel til at løfte samfundsmæssige og økonomiske udfordringer
 • konferencer, seminarer, møder, arrangementer og oplysningsinitiativer til støtte for førnævnte aktiviteter.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, som ønsker at ansøge, skal gøre det som en del af et konsortium bestående af mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande. Organisationer fra partnerlande kan også deltage, men ansøgeren skal have hjemsted i et programland.

Hvad mere skal du vide?

Projekterne skal vare 12, 18, 24, 30 eller 36 måneder. Varigheden skal angives i ansøgningsfasen på grundlag af projektets mål og typen af aktiviteter, det vil omfatte.

Hvordan søger du?

Organisationer, som er interesseret i søge, skal gøre det gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Læs også

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om samarbejdende partnerskaber, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Kontakt Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, hvis du vil vide mere.

Del denne side