Partnerství pro spolupráci malého rozsahu

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Cílem partnerství pro spolupráci malého rozsahu je:

 • podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí
 • podpora tradičních evropských sportů a her
 • podpora mobility dobrovolníků, trenérů, manažerů a zaměstnanců neziskových sportovních organizací
 • zdravotní a bezpečnostní ochrana sportovců, zejména těch nejmladších, díky zkvalitnění tréninků a podmínkám soutěží
 • intenzivnější synergie mezi místními, regionálními, celostátními a mezinárodními politikami v oblasti sportu

Smyslem partnerství pro spolupráci malého rozsahu je obecně příspěvek ke splnění cílů strategií EU v oblasti sportu.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí příležitosti pro organizace, aby vyvinuly, předávaly a uplatňovaly inovativní postupy v oblasti sportu mezi organizacemi, orgány a dalšími subjekty.

Partnerství pro spolupráci malého rozsahu mají za cíl prosazovat vytváření a rozvoj evropských sítí v oblasti sportu a mohou se týkat široké škály činností, například:

 • vytváření sítí zúčastněných subjektů
 • podpora, určení a sdílení osvědčených postupů
 • příprava, rozvoj a zavádění vzdělávacích a tréninkových modulů a nástrojů
 • šíření informací o prospěšnosti sportu a tělesné aktivity
 • podpora inovativních synergií mezi oblastí sportu a oblastí zdraví, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • zkvalitnění základny odborných poznatků nutných k řešení společenských a ekonomických výzev
 • konference, semináře, setkání, události a informační akce na podporu výše uvedených činností

Jak to funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, musejí být součástí konsorcia sestávajícího z alespoň tří organizací ze tří různých programových zemí. Účast organizací z partnerských zemí je možná, žádající organizace musí nicméně mít sídlo v programové zemi.

Co byste ještě měli vědět

Projekty musí trvat 12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců; dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to na základě cíle projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o partnerstvích pro spolupráci malého rozsahu je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, se obraťte na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Sdílej tuto stránku