Alianțe ale competențelor sectoriale

Cum puteți participa

Cererile trebuie depuse în cadrul cererilor de propuneri publicate anual de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Alianțele competențelor sectoriale au drept scop combaterea deficitului de competențe și alinierea sistemelor de educație și formare profesională (EFP) la nevoile pieței muncii. Acest lucru se realizează prin:

  • modernizarea EFP adaptând oferta la necesitățile în materie de competențe și integrând învățarea la locul de muncă
  • consolidarea schimbului de cunoștințe și de bune practici
  • îmbunătățirea mobilității pe piața muncii
  • ameliorarea recunoașterii calificărilor.

Se acordă prioritate proiectelor care vizează unul dintre obiectivele specifice, printre care se numără:

  • îmbunătățirea nivelului de competențe și de aptitudini
  • favorizarea îmbunătățirii calității, a inovării și a internaționalizării
  • promovarea dezvoltării și modernizării sistemelor de educație
  • îmbunătățirea dimensiunii internaționale a educației și formării profesionale
  • îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine.

Puteți citi mai multe detalii despre aceste obiective specifice în Ghidul programului.

Ce posibilități se oferă

Alianțele competențelor sectoriale le oferă organizațiilor eligibile posibilitatea de a gestiona un proiect pentru a aborda provocările menționate mai sus. Concret, acest lucru presupune:

  • definirea necesităților în materie de competențe și de formare într-un anumit sector economic
  • proiectarea de programe profesionale comune
  • punerea în aplicare a programelor profesionale comune.

Activitățile trebuie să acopere sectoare în care există dezechilibre clare:

  • producție și inginerie
  • comerț
  • tehnologia informației și comunicațiilor
  • tehnologii de mediu
  • cultură și creație
  • asistență medicală
  • turism.

Există, de asemenea, posibilitatea de a organiza activități de mobilitate pentru cursanți și personal în măsura în care acestea pot contribui la realizarea obiectivelor proiectului.

Cum funcționează

O alianță a competențelor sectoriale trebuie să constea într-un consorțiu de organizații din cel puțin 3 țări participante la program. În plus, în alianța competențelor sectorialetrebuie să fie implicate cel puțin 3 organizații din fiecare țară, câte una din următoarele categorii:

  • entități publice sau private care furnizează EFP,
  • entități publice sau private care dețin expertiză în sectorul specific relevant și care reprezintă un anumit sector sau activează în el,
  • entități publice sau private care au o funcție de reglementare pentru sistemele de educație și formare.

Singura excepție de la aceste reguli o constituie situația în care consorțiul include o organizație-umbrelă. Într-un asemenea caz, nu mai este nevoie de alte organizații din țara organizației-umbrelă, cu condiția ca numărul minim de organizații și țări participante să fie întrunit (fără organizația-umbrelă).

Consorțiul trebuie condus de un solicitant care are sediul într-o țară participantă la program. Acesta răspunde de depunerea propunerii în numele consorțiului, precum și de gestionarea activității alianței competențelor sectoriale. Partenerii proiectului pot fi:

  • Parteneri cu drepturi depline, care contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor proiectului sub autoritatea solicitantului
  • Parteneri asociați, care contribuie la activitățile programului, dar care nu au contract cu consorțiul.

Rolul partenerilor asociați trebuie să fie clar definit în etapa depunerii cererii. Ei nu pot primi finanțare. Ambele tipuri de parteneri pot proveni fie din țări participante la program, fie din țări partenere.

Detalii practice

Solicitanții și partenerii cu drepturi depline pot fi implicați într-o singură alianță cu excepția cazului în care constituie singura autoritate de reglementare prezentă într-o anumită țară și dacă pot demonstra că dețin monopolul.

Alianța competențelor sectoriale trebuie să se axeze pe inovare și să se asigure că impactul său va fi resimțit și după finalizarea proiectului și că este mai mare decât cel al organizațiilor implicate în alianță.

Rolul și valoarea adăugată a tuturor partenerilor din cadrul unei alianțe a competențelor sectoriale trebuie să fie clare. Sarcinile trebuie să corespundă expertizei partenerilor respectivi.

Identificarea nevoilor viitoare de competențe trebuie susținută de dovezi care să demonstreze că acestea răspund nevoilor pieței muncii. Rezultatele acestei cercetări trebuie să se reflecte într-un program de învățământ orientat pe rezultate și bazat pe un sistem solid de asigurare a calității.

Nu în ultimul rând, este esențial să se asigure recunoașterea competențelor în țările și sectoarele relevante.

Depunerea cererii

Cererile trebuie depuse în cadrul cererilor de propuneri publicate anual de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la alianțele competențelor sectoriale. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Distribuie această pagină