Savez za sektorske vještine

Kako se prijaviti

Prijave treba podnijeti u okviru godišnjih poziva na podnošenje prijava koje objavljuje Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Što je cilj?

Savezi za sektorske vještine (SSV) osmišljeni su za rješavanje problema nedostatka vještina i usklađivanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) s potrebama tržišta rada. To se postiže:

 • moderniziranjem SOO-a prilagodbom potrebama za vještinama i integriranjem rada temeljenog na učenju
 • jačanjem razmjene znanja i najboljih praksi
 • poboljšanjem mobilnosti na tržištu rada
 • povećanjem priznavanja kvalifikacija.

Prioritet se daje projektima kojima se postiže jedan od specifičnih ciljeva, koji obuhvaćaju:

 • poboljšanje vještina i razina stručnosti
 • poticanje kvalitete, inovacija i internacionalizacije
 • promicanje razvoja i modernizacije obrazovanja
 • poboljšanje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja
 • poboljšanje učenja i poučavanja jezika.

Dodatne informacije o tim specifičnim ciljevima dostupne su u Vodiču programa.

Koje mogućnosti postoje?

Savez za sektorske vještine nudi priliku prihvatljivim organizacijama da upravljaju projektom kako bi riješile prethodno navedene izazove. To konkretno obuhvaća:

 • definiranje potreba za vještinama ili osposobljavanjem u određenom gospodarskom sektoru
 • osmišljavanje zajedničkih kurikuluma
 • realizaciju zajedničkih kurikuluma

Aktivnostima je potrebno obuhvatiti sektor s vidljivim neravnotežama, a utvrđeni su sljedeći takvi sektori:

 • proizvodnja i inženjerstvo
 • trgovina
 • informacijska i komunikacijska tehnologija
 • tehnologija zaštite okoliša
 • kulturni i kreativni sektor
 • zdravstvo i
 • turizam

Postoje i mogućnosti organiziranja aktivnosti u pogledu mobilnosti učenika i osoblja u mjeri u kojoj one pridonose postizanju ciljeva projekta.

Kako to funkcionira?

Savez za sektorske vještine mora se sastojati od konzorcija organizacija iz najmanje tri države obuhvaćene Programom. Osim toga, najmanje tri organizacije iz svake države moraju biti uključene u SSV, po jedna iz svake od sljedećih kategorija:

 • javna ili privatna tijela koja osiguravaju SOO,
 • javna ili privatna tijela koja su stručna za određeni sektor i predstavljaju taj sektor ili su prisutna u njemu,
 • javna ili privatna tijela koja imaju regulatornu funkciju za sustave obrazovanja i osposobljavanja.

Jedina je iznimka slučaj kada konzorcij sadržava krovnu organizaciju; u takvim slučajevima ne moraju sudjelovati dodatne organizacije iz države krovne organizacije, pod uvjetom da je zadovoljen minimalni broj organizacija i država sudionica (osim krovne organizacije).

Konzorcij mora voditi podnositelj prijave, s nastanom u državi obuhvaćenoj Programom, koji je odgovoran za podnošenje prijedloga u ime konzorcija te za ukupno upravljanje SSV-om. Projektni partneri mogu biti:

 • puni partneri, koji aktivno sudjeluju u projektu i odgovaraju podnositelju prijave te
 • pridruženi partneri, koji pridonose aktivnostima programa, ali nisu ugovorno vezani s konzorcijem.

Ulogu pridruženih partnera potrebno je jasno definirati u fazi prijave te oni ne mogu primati sredstva. Obje vrste partnera mogu biti ili iz država obuhvaćenih Programom ili iz partnerskih država.

Što još treba znati?

Podnositelji prijava i puni partneri mogu sudjelovati samo u jednom SSV-u u bilo kojem trenutku, osim ako nisu jedino regulatorno tijelo prisutno u dotičnoj državi i mogu dokazati svoj monopol.

SSV-ovi bi se trebali usredotočiti na inovacije i osiguravanje učinka Saveza i nakon provedbe projekta te nadilaženje okvira rada organizacija uključenih u SSV.

Uloga i vrijednost svih partnera u SSA-u trebale bi biti jasne i osiguravati jasnu dodanu vrijednost. Zadatke treba uskladiti sa stručnošću partnera.

Identifikaciju budućih vještina treba poduprijeti dokazima za potrebe tržišta rada koje treba ispuniti. To bi se istraživanje trebalo odraziti u kurikulumima usmjerenima na ishod koje podupire čvrst sustav osiguranja kvalitete.

Na kraju, ključno je osigurati odgovarajuće priznavanje vještina u relevantnim državama i sektorima.

Kako se prijaviti?

Prijave treba podnijeti u okviru godišnjih poziva na podnošenje prijava koje objavljuje Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o Savezu za sektorske vještine, iako su dodatne informacije o procesu prijava dostupne u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Dodatne informacije zatražite od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Podijelite ovu stranicu