Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Ansøgninger sendes i forbindelse med den årlige indkaldelse af forslag, som offentliggøres af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer (Sector Skills Alliances ) har til formål at forvalte færdigheder ved at tilpasse erhvervsuddannelsessystemerne til behovene på arbejdsmarkedet. De gør de gennem:

 • modernisering af erhvervsuddannelserne ved at tilpasse dem til behovene for færdigheder og ved at inddrage arbejdsbaseret læring
 • styrkelse af udvekslingen af viden og bedste praksis
 • forbedring af mobiliteten på arbejdsmarkedet
 • forøgelse af anerkendelsen af kvalifikationer.

Der gives højest prioritet til projekter, som fokuserer på ét af følgende specifikke mål:

 • forbedring af kvalifikations- og kompetenceniveauerne
 • fremme af kvalitet, innovation og internationalisering
 • fremme af udviklingen og moderniseringen af uddannelserne
 • forbedring af den internationale dimension af uddannelse og erhvervsuddannelse
 • forbedring af sproglæring og sprogundervisning.

Du kan læse mere om de specifikke mål i programguiden.

Hvad er der mulighed for?

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer giver støtteberettigede organisationer mulighed for at gennemføre et projekt, der tager fat om ovennævnte udfordringer. Alliancerne beskæftiger sig især med:

 • kortlægning af behovene for færdigheder og uddannelse inden for en bestemt økonomisk sektor
 • udformning af uddannelsesplaner
 • levering af fælles uddannelsesplaner.

Aktiviteterne skal vedrøre en af følgende sektorer med tydelige ubalancer:

 • fremstillings- og ingeniørvirksomhed
 • handel
 • informations- og kommunikationsteknologi
 • miljøteknologi
 • de kulturelle og kreative sektorer
 • sundhedssektoren
 • turisme.

Der er også mulighed for at organisere mobilitetsaktiviteter for elever og personale, så længe de bidrager til at nå projektets mål.

Hvordan fungerer det?

En alliance vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer skal bestå af et konsortium af organisationer fra mindst tre programlande. Derudover skal der være mindst tre organisationer fra hvert af de involverede lande i alliancen –én fra hver af følgende kategorier:

 • Offentlige eller private enheder, der tilbyder erhvervsuddannelse
 • Offentlige eller private enheder, der har sektorspecifik ekspertise, og som repræsenterer eller arbejder i en given sektor
 • Offentlige eller private enheder, der fastlægger regler for uddannelsessystemerne

Den eneste undtagelse er tilfælde, hvor et konsortium indeholder en paraplyorganisation. I så fald er der ikke krav om yderligere organisationer fra paraplyorganisationens land, så længe minimummet af deltagende organisationer og lande overholdes (eksklusive paraplyorganisationen).

Et konsortium skal ledes af en ansøger, som har hjemme i et programland, og som er ansvarlig for at indsende forslaget på vegne af konsortiet samt for den overordnede forvaltning af alliancen. Projektpartnere kan være:

 • Fuldgyldige partnere, som deltager aktivt i projektet under ansøgerens myndighed
 • Associerede partnere, som bidrager til aktiviteterne i projektet, men som ikke er kontraktmæssigt bundet til konsortiet.

De associerede partneres rolle skal defineres klart i ansøgningsfasen, og de kan ikke modtage støttemidler. Begge former for partnere kan komme fra enten et programland eller et partnerland.

Hvad mere skal du vide?

Ansøgere og fuldgyldige partnere kan kun deltage i én alliance ad gangen, medmindre de er den eneste regulerende myndighed i et givet land og kan påvise, at de har et monopol.

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer skal fokusere på innovation og på at sikre, at virkningen af alliancen rækker ud over projektets egen levetid og ud over de organisationer, der er involveret i den.

Alle partnernes rolle og værdi i en alliance vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer skal være tydelig og klart tilføre merværdi. Opgaverne skal passe til den pågældende partners ekspertise.

Kortlægningen af det fremtidige kvalifikationsbehov skal underbygges af dokumentation for arbejdsmarkedernes behov. Det skal resultere i resultatorienterede undervisningsplaner, som understøttes af et solidt kvalitetssikringssystem.

Endelig er det afgørende at sikre passende anerkendelse af kvalifikationerne i de relevante lande og sektorer.

Hvordan søger du?

Ansøgninger sendes i forbindelse med den årlige indkaldelse af forslag, som offentliggøres af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Læs også

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Kontakt Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, hvis du vil vide mere.

Del denne side