Strateška partnerstvaKoji je cilj?

Strateška partnerstva transnacionalni su projekti osmišljeni za razvoj i razmjenu inovativnih praksi i promicanje suradnje, uzajamnog učenja i razmjene iskustava u područjima obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima.

Strateškim se partnerstvima općenito nastoje riješiti horizontalni prioriteti te specifični prioriteti na terenu u područjima:

 • visokog obrazovanja
 • strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • školskog obrazovanja
 • obrazovanja odraslih i
 • rada s mladima.

Postoje dvije vrste strateških partnerstava: partnerstvo kojim se podupiru inovacije te partnerstvo kojim se podupire razmjena dobrih praksi.

Dodatne informacije o specifičnim prioritetima po područjima dostupne su u Vodiču programa.

Koje mogućnosti postoje?

Strateška partnerstva omogućuju brojnim javnim, privatnim i nevladinim organizacijama provedbu širokog raspona aktivnosti koje obuhvaćaju, primjerice:

 • jačanje suradnje i umrežavanja organizacija
 • promicanje razvoja, testiranja i provedbe inovativnih praksi
 • promicanje priznavanja i potvrđivanja znanja, vještina i kompetencija
 • promicanje suradnje regionalnih tijela na razvoju novih sustava u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima
 • podupiranje učenika s invaliditetom i posebnim potrebama te olakšavanje njihovog ulaska na tržište rada
 • podupiranje stručnjaka za obrazovanje i osposobljavanje kako bi promicali jednakost, raznolikost i uključivost u učenju
 • promicanje integracije novopridošlih migranata i podizanje svijesti o izbjegličkoj krizi u Europi
 • promicanje poduzetništva i aktivnog građanstva među mladima.

Strateška partnerstva mogu biti različitih veličina i provoditi različite aktivnosti ovisno o cilju projekta, uključenim organizacijama, očekivanom učinku i drugim elementima.

U okviru ciljeva projekta učenicima, studentima i osoblju dostupne su mogućnosti osposobljavanja, učenja ili poučavanja u inozemstvu, u mjeri u kojoj te transnacionalne aktivnosti pridonose ostvarivanju ciljeva projekta.

Kako to funkcionira?

Organizacije sudionice koje se namjeravaju prijaviti moraju imati poslovni nastan u zemlji sudionici u programu.

Nositeljica prijave mora biti organizacija osnovana u zemlji sudionici u programu, a prijava mora načelno obuhvaćati barem tri organizacije iz različitih zemalja sudionica u programu.

Iznimno, u partnerstvima u području školskog obrazovanja i rada s mladima mogu sudjelovati najmanje dvije organizacije iz različitih zemalja sudionica u programu. Partnerstva u tim područjima također se mogu prijavljivati za posebne formate „partnerstava za školsku razmjenu” i „transnacionalnih inicijativa mladih”. Na te se posebne formate primjenjuju jednostavniji postupak prijave i neznatno izmijenjen skup pravila.

U prijavi je moguće navesti neograničen broj organizacija. Moguće je navesti i organizacije iz partnerskih zemalja, pod uvjetom da donose ključnu dodatnu vrijednost za projekt.

Visoka učilišta osnovana u zemlji sudionici u programu moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje.

Dobro je znati

Razdoblje trajanja strateških partnerstava može se razlikovati ovisno o području:

 • Visoko obrazovanje: od 24 do 36 mjeseci
 • obrazovanje odraslih, školsko obrazovanje te strukovno obrazovanje i osposobljavanje: od 12 do 36 mjeseci
 • Mladi: od 6 do 36 mjeseci

Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ograničena je na 150 000 EUR godišnje. Dodjela bespovratnih sredstava za posebni format „partnerstava za školsku razmjenu” ograničena je na 99 000 EUR godišnje.

Kako se prijaviti?

Prijave treba predati nacionalnoj agenciji zemlje sudionice u programu u kojoj je osnovana organizacija koja podnosi zahtjev.

Saznajte više

Detaljne informacije o kriterijima, postupcima i rokovima potražite u Vodiču programa Erasmus+.

Dodatne informacije o strateškim partnerstvima dostupne su u brošuri o financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima.

Pogledajte zbirke za nadahnuće za već odabrane projekte:

Nacionalne agencije ili, za partnerske zemlje, nacionalni uredi (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije, a možete se i obratiti Europskoj komisiji.

Videozapis: Program Erasmus+: mladima pruža vještine za budućnost

Škole

Objavljen je vodič za rukovoditelje škola koje zanima kako ovaj program može biti od koristi njihovoj školi.

Objavljen je i vodič za dugoročnu mobilnost učenika u strateškim partnerstvima.

Podijelite ovu stranicu