Možnosti za Posameznike

Evropska unija je skoraj 30 let financirala program Erasmus, ki je več kot trem milijonom evropskih študentov omogočil, da so del študija opravili na tuji visokošolski ustanovi ali organizaciji v Evropi.

Program Erasmus+ ponuja to možnost vsem – študentom, zaposlenim, praktikantom, učiteljem, prostovoljcem in drugim. Tudi ne gre več samo za Evropo in evropske prebivalce – možnosti programa Erasmus+ so namenjene prebivalcem z vsega sveta.

Možnosti

Študenti

Študij v tujini je osrednji del tudi v programu Erasmus+, saj se je pokazalo, da pozitivno vpliva na poznejše zaposlitvene možnosti posameznika. Omogoča tudi izpopolnjevanje v tujem jeziku, krepitev samozavesti in samostojnosti, izkušnjo življenja v drugi kulturi.

Več ...

Osebje (mobilnost za poučevanje)

Program Erasmus+ podpira možnosti poučevanja na izobraževalni ustanovi v tujini. To možnost lahko izkoristijo tako zaposleni v izobraževalnem sektorju kot posamezniki, ki sicer niso zaposleni v izobraževanju, a jih povabijo, da kot predavatelji delijo svoje znanje in izkušnje.

Več ...

Osebje (mobilnost za usposabljanje)

Program Erasmus+ podpira možnosti izpopolnjevanja za zaposlene v izobraževanju, in sicer v pedagoških in nepedagoških poklicih. Izpopolnjevanje v tujini lahko poteka v obliki hospitacij in opazovanja na delovnem mestu in namenskih tečajev.

Več ...

Praktikanti

Program Erasmus+ omogoča pridobiti dragocene izkušnje z delovno prakso v tujini. Podpira delovno prakso študentov in novih diplomantov, dijakov v poklicnem izobraževanju, vajencev in srednješolcev, ki so pravkar končali šolanje.

Več ...

Mladi

Program Erasmus+ je namenjen vsem mladim, ne samo tistim, ki se šolajo. S podporo programa Erasmus+ lahko opravljajo prostovoljsko delo v Evropi in drugje ali se udeležijo mladinskih izmenjav v tujini.

Več ...

Mladinski delavci

Program Erasmus+ podpira strokovni razvoj mladinskih delavcev z izpopolnjevanjem in medsebojnim spoznavanjem v tujini. Izpopolnjevanje je v obliki tečajev, študijskega obiska, hospitacje in opazovanja na delovnem mestu v ustrezni organizaciji.

Več ...

Dajte v skupno rabo to stran