Príležitosti pre Jednotlivcov

EÚ už takmer 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému mohli vyše tri milióny mladých európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v zahraničnej inštitúcii alebo organizácii vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Program Erasmus+ ponúka tieto príležitosti všetkým – študentom, zamestnancom, stážistom, učiteľom, dobrovoľníkom a ďalším. Tento program už nie je zameraný len na Európu alebo Európanov. Program Erasmus+ otvára možnosti pre ľudí z celého sveta.

Príležitosti:

Študenti

Štúdium v zahraničí je ústrednou časťou programu Erasmus+ a pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Zároveň predstavuje možnosť zlepšiť si jazykové zručnosti, získať sebavedomie a nezávislosť a načrieť do novej kultúry.

Ďalšie informácie

Pedagogickí zamestnanci

Program Erasmus+ ponúka učiteľskú prax vo vzdelávacej inštitúcii v zahraničí. Tieto možnosti na výmenu poznatkov a skúseností sú dostupné pre zamestnancov v sektore vzdelávania, ako aj pre jednotlivcov pracujúcich mimo tohto sektora.

Ďalšie informácie

Odborná príprava zamestnancov

Program Erasmus+ ponúka možnosti pracovníkom v oblasti vzdelávania, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom. Pobyty odbornej prípravy v zahraničí sa môžu uskutočniť vo forme mentorských programov, pozorovania kolegov pri práci alebo špecifického kurzu odbornej prípravy.

Ďalšie informácie

Stážisti

Vďaka programu Erasmus+ získate cenné skúsenosti v pracovnom prostredí prostredníctvom stáží v zahraničí. Podpora z tohto programu, ktorá sa týka stáží, je dostupná pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov, ako aj študentov odborných škôl, účastníkov odbornej prípravy a učňov.

Ďalšie informácie

Mladí ľudia

Program Erasmus+ je dostupný pre všetkých mladých ľudí, nie len pre tých, ktorí sú zapísaní na štúdium alebo zaradení do odbornej prípravy. Prostredníctvom tohto programu môžete vyskúšať dobrovoľníctvo v celej Európe aj mimo nej alebo sa zúčastniť na študentskej výmene v zahraničí.

Ďalšie informácie

Pracovníci s mládežou

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou prostredníctvom školení alebo vytváraním sietí v zahraničí počas určitého obdobia. Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku