Oferta dla osób fizycznych

Od prawie 30 lat UE finansuje program Erasmus, w ramach którego już ponad trzy miliony studentów miały okazję odbyć część studiów na uczelni wyższej w innym kraju w Europie lub odbyć tam staż.

Erasmus+ oferuje wiele możliwości studentom, pracownikom uczelni, stażystom, wykładowcom, wolontariuszom i wielu innym grupom. Te możliwości nie są zarezerwowane dla Europy i Europejczyków – dzięki programowi Erasmus+ mogą z nich korzystać osoby z całego świata.

Oferta dla konkretnych grup:

Studenci

Dowiedziono, że pobyt za granicą, który jest najważniejszym elementem Erasmusa+, poprawia perspektywy zawodowe jego uczestników. Jest on również okazją do doskonalenia znajomości języków obcych, zdobycia większej niezależności, a co za tym idzie, wzmocnienia wiary we własne siły, jak również poznania nowych kultur.

Więcej informacji

Pracownicy (wykłady)

W ramach Erasmusa+ wykładowcy mogą prowadzić zajęcia na zagranicznych uczelniach wyższych. Mogą to być zarówno wykładowcy zatrudnieni w sektorze edukacji, jak i osoby zatrudnione w innym sektorze i zaproszone z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie.

Więcej informacji

Pracownicy (szkolenia)

Możliwości szkolenia są otwarte dla wszystkich pracowników uczelni: wykładowców oraz osób niebędących wykładowcami. Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing), okresy obserwacji lub konkretne kursy szkoleniowe.

Więcej informacji

Stażyści

Erasmus+ umożliwia uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego podczas zagranicznych staży. Z tych możliwości skorzystać mogą studenci uczelni wyższych oraz absolwenci, którzy niedawno ukończyli studia, a także studenci uczelni zawodowych, uczniowie zawodu i absolwenci, którzy niedawno zakończyli naukę.

Więcej informacji

Młodzież

Erasmus+ jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi, nie tylko tych, którzy kontynuują naukę. W ramach programu można wyjechać jako wolontariusz do innego kraju w Europie lub na świecie oraz uczestniczyć w zagranicznych wymianach młodzieżowych.

Więcej informacji

Osoby pracujące z młodzieżą

Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą poprzez zagraniczne wyjazdy szkoleniowe i mające na celu budowanie sieci kontaktów. Zagraniczne pobyty mogą obejmować między innymi kursy, wizyty studyjne, praktyczne doświadczenia edukacyjne lub okresy obserwacji w odpowiednich organizacjach.

Więcej informacji

Podziel się tą stroną