Iespējas Privātpersonām

Turpat 30 gadus ES finansē “Erasmus” programmu, kura ļāvusi trijiem miljoniem Eiropas studentu daļu studiju laika aizvadīt augstākās izglītības iestādē vai struktūrā, kas atrodas citā Eiropas valstī.

“Erasmus+” piedāvā šo iespēju visiem: studentiem, pedagogiem, stažieriem, speciālistiem, pasniedzējiem, brīvprātīgajiem. Turklāt “Erasmus+” programma attiecas ne tikai uz Eiropu un eiropiešiem: tā aptver visu pasauli.

Iespējas:

Studentiem

Studijas ārzemēs ir svarīgs programmas “Erasmus+” elements, un ir pierādījies, ka tās vairo izredzes vēlāk atrast labu darbu. Tā ir arī iespēja uzlabot valodas zināšanas, vairot pašapziņu un neatkarību un gremdēties jaunā kultūrā.

Lasiet vēl

Darbiniekiem (pasniegšana)

“Erasmus+” piedāvā iespēju pasniegt izglītības iestādē ārzemēs. Šī iespēja attiecas uz darbiniekiem, kuri strādā izglītības sektorā, un arī uz tiem, kuri strādā citos sektoros un vēlas dalīties savās zināšanās un pieredzē.

Lasiet vēl

Darbiniekiem (apmācība)

“Erasmus+” piedāvā mācību iespējas izglītības darbiniekiem — pasniedzējiem un citiem. Darbinieki var iziet ēnošanas jeb darba novērošanas praksi vai piedalīties specifiskās mācībās ārzemēs.

Lasiet vēl

Praktikantiem

“Erasmus+” palīdz iegūt vērtīgu darba pieredzi, izejot praksi ārzemēs. Šī prakse ir domāta personām, kuras studē augstākās izglītības iestādē vai nesen saņēmušas augstākās izglītības diplomu, kā arī mācekļiem un personām, kuras mācās profesionālās izglītības iestādē vai to nupat ir beigušas.

Lasiet vēl

Jauniešiem

“Erasmus+” ir atvērta visiem jauniešiem — ne tikai tiem, kuri studē vai mācās. Ar “Erasmus+” jaunieši var iesaistīties brīvprātīgo darbā Eiropā vai ārpus tās, piedalīties apmaiņas pasākumā ārzemēs.

Lasiet vēl

Jaunatnes darbiniekiem

“Erasmus+” atbalsta jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību, pateicoties mācību un kontaktu veidošanas periodiem ārzemēs. Šādi periodi ārzemēs var ietvert kursus, mācību apmeklējumus vai novērošanas praksi profesionālā vidē u.c.

Lasiet vēl

Bendrinti šį puslapį