Galimybės Individualiems Asmenims

ES jau beveik 30 metų finansuoja programą „Erasmus“, kuri daugiau kaip trims milijonams Europos studentų suteikė galimybę dalį studijų laiko praleisti kitoje Europos aukštojo mokslo įstaigoje ar organizacijoje.

Programa „Erasmus+“ atveria šias galimybes visiems – studentams, dėstytojams, stažuotojams, mokytojams, savanoriams ir kitiems. Be to, ši programa nėra skirta vien Europai ir europiečiams – „Erasmus+“ teikiamos galimybės skirtos žmonėms iš viso pasaulio.

Galimybės:

Studentams

Studijos užsienyje yra svarbiausias „Erasmus+“ elementas. Tyrimai patvirtina teigiamą jų poveikį tolesnėms darbo perspektyvoms. Tai taip pat proga patobulinti kalbų žinias, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, išmokti savarankiškumo ir pasinerti į naują kultūrą.

Daugiau informacijos

Mokyti vykstantiems darbuotojams

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių tam tikrą laiką mokyti užsienio švietimo įstaigoje. Šiomis galimybėmis gali naudotis tiek švietimo sektoriaus darbuotojai, tiek jame nedirbantys asmenys, pakviesti pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi.

Daugiau informacijos

Darbuotojų mokymasis

Pagal programą „Erasmus+“ švietimo sektoriaus darbuotojams (tiek mokantiems, tiek ir kitiems) suteikiama tobulinimosi galimybių. Tobulinantis užsienyje galima dalyvauti darbo stebėjimo programose arba specialiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Daugiau informacijos

Stažuotojams

Pagal programą „Erasmus+“ remiant stažuotes užsienyje padedama įgyti vertingos darbo patirties. „Erasmus+“ stažuočių parama skiriama aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams, taip pat profesinių mokyklų ir mokymo įstaigų moksleiviams, pameistriams ir neseniai jas baigusiems asmenims.

Daugiau informacijos

Jaunimui

Programa „Erasmus+“ gali naudotis visi, t. y. ne tik tik šiuo metu besimokantys ar praktiką atliekantys jaunuoliai. Naudodamiesi „Erasmus+“ galite savanoriauti Europoje ir už jos ribų arba dalyvauti jaunimo mainų programose užsienyje.

Daugiau informacijos

Su jaunimu dirbantiems asmenims

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas profesinis su jaunimu dirbančių asmenų tobulinimasis tam tikrą laiką keliant kvalifikaciją arba mezgant ryšius užsienyje. Tuo tikslu galima dalyvauti mokomuosiuose kursuose, studijų komandiruotėse, darbo stebėjimo programose atitinkamose organizacijose ir kt.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį