Deiseanna do Dhaoine Aonair

Le beagnach 30 bliain anuas, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Aontas Eorpach don chlár Erasmus, clár a thug an deis do níos mó ná trí mhilliún mac léinn as an Eoraip seal a chaitheamh in institiúid ardoideachais eile nó le heagraíocht ar an gcoigríoch.

Anois, faoi Erasmus+, tá an deis sin ag cách: mic léinn, baill foirne, oiliúnaithe, múinteoirí, oibrithe deonacha agus daoine eile nach iad. Ní taobh leis an Eoraip ná le muintir na hEorpa amháin atáthar ach oiread – faoi Erasmus+, is féidir le pobal mór na cruinne na deiseanna seo a thapú.

Deiseanna le haghaidh:

Mic léinn

Gné lárnach de Erasmus+ is ea staidéar a dhéanamh ar an gcoigríoch, agus tá fianaise ann go mbíonn tionchar dearfach aige ar dheiseanna fostaíochta ina dhiaidh sin. Is deis é freisin chun feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga, chun féinmhuinín agus neamhspleáchas a chothú agus chun tú féin a thumadh i gcultúr nua.

Tuilleadh eolais

An fhoireann (teagasc)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna ar fáil chun tamall a thabhairt ag teagasc in institiúid oideachais ar an gcoigríoch. Tá na deiseanna sin ar fáil dóibh siúd atá ag obair i réimse an oideachais, agus do dhaoine aonair atá fostaithe lasmuigh den réimse sin ar mian leo a gcuid saineolais agus taithí a roinnt chomh maith.

Tuilleadh eolais

An fhoireann (oiliúint)

A bhuí le Erasmus+, tá deiseanna oiliúna ar fáil do bhaill foirne atá ag obair i réimse an oideachais, bídís ag teagasc nó ná bíodh. Ar na deiseanna sin, tá scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnaithe agus sainchúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais

Oiliúnaithe

A bhuí leis an tacaíocht a thugann Erasmus+ do chúrsaí oiliúna ar an gcoigríoch, is féidir leat taithí luachmhar a fháil san ionad oibre. Tá tacaíocht le fáil ó Erasmus+ i dtaca le cúrsaí oiliúna do mhic léinn ardoideachais, dóibh siúd atá díreach tar éis an chéim a bhaint amach, do mhic léinn de chuid an ghairmoideachais, dóibh siúd atá ar oiliúint agus do phrintísigh.

Tuilleadh eolais

Daoine óga

Tá Erasmus+ ann do gach duine óg, ní daoine ar chúrsa oideachais nó atá faoi oiliúint amháin. Faoi Erasmus+, is féidir leat obair dheonach a dhéanamh san Eoraip nó lasmuigh di, nó páirt a ghlacadh i malartú ógra ar an gcoigríoch.

Tuilleadh eolais

Oibrithe don Óige

Tacaíonn Erasmus+ le forbairt ghairmiúil oibrithe don óige, trí thacaíocht a thabhairt chun sealanna a chaitheamh ar an gcoigríoch le hoiliúint nó líonrú a dhéanamh, go háirithe cúrsaí oiliúna, cuairteanna staidéir, scáthfhoghlaim nó tréimhsí breathnaithe le heagraíochtaí ábhartha.

Tuilleadh eolais

Comhroinn an leathanach seo