Üksikisikute Võimalused

Juba peaaegu 30 aastat on Euroopa Liit rahastanud Erasmuse programmi, tänu millele on rohkem kui kolm miljonit Euroopa üliõpilast saanud veeta osa oma õpinguajast mõnes teises Euroopa kõrgkoolis või organisatsioonis.

Programmiga Erasmus+ avanevad samad võimalused lisaks üliõpilastele ka paljudele teistele – õppejõududele, praktikantidele, õpetajatele, vabatahtlikele jne. Enam ei piirdu programm ka ainult Euroopa või eurooplastega – Erasmus+ on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.

Võimalused

Üliõpilased

Võimalus õppida välismaal on programmi Erasmus+ tähtsaim osa ning uuringute kohaselt aitab see osalejatel hiljem ka kergemini tööd leida. Samuti parandab välismaal õppimine keeleoskust, lisab enesekindlust ja iseseisvust ning võimaldab põhjalikult tundma õppida teisi kultuure.

Lisateave

Töötajad (õpetamine)

Erasmus+ raames saavad õppejõud ja õpetajad ajutiselt töötada välismaa haridusasutuses. Seda võimalust saavad kasutada nii haridusvaldkonnas töötavad inimesed kui ka muude valdkondade töötajad, keda kutsutakse jagama oma teadmisi ja kogemusi.

Lisateave

Töötajad (koolitus)

Erasmus+ pakub koolitusvõimalusi haridusvaldkonna töötajatele, olenemata sellest, kas nende töö seisneb õpetamises või mitte. Koolitused välismaal võivad toimuda töövarjuks või vaatlejaks olemise või konkreetse koolituskursuse vormis.

Lisateave

Praktikandid

Erasmus+ toetab praktikavõimalusi välismaal ning aitab teil seeläbi omandada väärtuslikku töökogemust. Erasmus+ praktikatoetus on mõeldud kõrgharidust omandavatele üliõpilastele ja hiljuti kõrgkooli lõpetanutele, samuti kutseharidust omandavatele õpilastele, õpipoistele ja hiljuti kutseõppeasutuse lõpetanutele.

Lisateave

Noored

Erasmus+ on avatud kõigile noortele, mitte ainult neile, kel parajasti kõrg- või kutsekool pooleli. Programmi raames saate töötada vabatahtlikuna välismaal või osaleda noortevahetuses Euroopas ja mujalgi.

Lisateave

Noorsootöötajad

Erasmus+ toetab noorsootöötajate kutsealast arengut, võimaldades neil osaleda koolitustel ja võrgustikes välismaal. Noorsootöötajad saavad käia välismaal koolitustel ja õppekülastustel või olla töövarjuks või vaatlejaks oma tööga seotud organisatsioonides.

Lisateave

Jaga seda lehte