Δυνατότητες για Ιδιώτες

Το πρόγραμμα Erasmus, που χρηματοδοτεί η ΕΕ επί 30 χρόνια περίπου, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από τρία εκατομμύρια Ευρωπαίους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

Το Erasmus+ παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε όλους - φοιτητές, προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ασκουμένους, διδακτικό προσωπικό, εθελοντές και άλλους. Μάλιστα, δεν καλύπτει μόνο την Ευρώπη ή τους Ευρωπαίους: άτομα απ΄ όλο τον κόσμο μπορούν να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραμμα.

Δυνατότητες για:

Φοιτητές

Κεντρικό στοιχείο του Erasmus+ είναι οι σπουδές στο εξωτερικό, κάτι που έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει θετικά τις μελλοντικές προοπτικές εργασίας. Ταυτόχρονα, δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να εμβαπτιστούν σε μια νέα κουλτούρα.

Περισσότερα

Προσωπικό (διδασκαλία)

Το Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες διδασκαλίας για ένα χρονικό διάστημα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Οι δυνατότητες αυτές παρέχονται σε εργαζομένους τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και εκτός του τομέα αυτού, οι οποίοι καλούνται να μεταδώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Περισσότερα

Προσωπικό (κατάρτιση)

Το Erasmus+ παρέχει δυνατότητες κατάρτισης σε εργαζομένους στον τομέα της εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για διδακτικό προσωπικό είτε όχι. Οι περίοδοι κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, παρατήρηση ή εξειδικευμένη κατάρτιση στο εξωτερικό.

Περισσότερα

Ασκούμενοι

Το Erasmus+ σας βοηθά να αποκτήσετε πολύτιμη εμπειρία στον χώρο εργασίας, στηρίζοντας περιόδους πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης μέσω του Erasmus+ απευθύνονται σε φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης και πρόσφατα αποφοιτήσαντες, καθώς και σε φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μαθητευομένους και πρόσφατα αποφοιτήσαντες.

Περισσότερα

Νέοι

Το Erasmus+ απευθύνεται σε όλους τους νέους, και όχι μόνο σε όσους είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι σε κύκλους εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Με το Erasmus+ μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία στην Ευρώπη και αλλού ή να συμμετάσχετε σε ανταλλαγή νέων στο εξωτερικό.

Περισσότερα

Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας

Το Erasmus+ στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν περιόδους κατάρτισης ή δικτύωσης στο εξωτερικό, οι οποίες μπορεί να αποτελούνται από κύκλους κατάρτισης, επισκέψεις μελέτης, παρακολούθηση εν ώρα εργασίας, παρατήρηση σε σχετικούς οργανισμούς, και άλλα πολλά.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα