Muligheder for Enkeltpersoner

I næsten 30 år har EU finansieret Erasmus-programmet, som har gjort det muligt for over tre millioner europæiske studerende at tage en del af deres uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution eller i en organisation i et europæisk land.

Med Erasmus+ bliver disse muligheder udvidet til at omfatte alle – elever, studerende personale, praktikanter, lærere, frivillige osv. Og det gælder ikke kun i Europa og for europæere. Erasmus+ giver folk fra hele verden mulighed for at rejse ud.

Muligheder for:

Elever og studerende

Studier i udlandet er en central del af Erasmus+ og har vist sig at have en positiv effekt på deltagernes fremtidige jobmuligheder. De er desuden en chance for at forbedre sprogkundskaber, opbygge selvtillid og selvstændighed og fordybe sig i en anden kultur.

Få mere at vide

Ansatte (som undervisere)

Erasmus+ giver mulighed for at tage til en udenlandsk uddannelsesinstitution for at undervise. Det gælder både personale, der arbejder i uddannelsessektoren, og folk fra erhvervslivet, der inviteres til at dele deres viden om en sektor eller et emneområde med elever og studerende.

Få mere at vide

Ansatte (som lærende/kursister)

Erasmus+ giver både undervisere og andet personale ved undervisningsinstitutionerne muligheder for at rejse ud og lære nyt. Læringsforløbene kan bestå i job shadowing (praktikophold hos en udenlandsk kollega), observationsperioder og egentlige kurser.

Få mere at vide

Praktikanter

Erasmus+ er hjælper til at opnå værdifuld erfaring på en arbejdsplads via praktikophold i udlandet. Der gives tilskud via Erasmus+ til studerende på og dimittender fra de videregående uddannelser og til studerende og lærlinge på og dimittender fra erhvervsuddannelserne.

Få mere at vide

Unge

Erasmus+ er åben for alle unge – ikke kun dem, der er i gang med en uddannelse. Erasmus+ giver mulighed for at rejse ud og lave frivilligt arbejde i Europa og resten af verden eller deltage i ungdomsudveksling i udlandet.

Få mere at vide

Ungdomsarbejdere

Erasmus+ understøtter faglig udvikling af ungdomsarbejdere via uddannelses- og netværksperioder i udlandet. Disse perioder kan bestå i kurser, studiebesøg, job shadowing (praktikophold hos en udenlandsk kollega), observationsperioder hos relevante organisationer osv.

Få mere at vide

Del denne side