Szervezetek

Shutterstock

Áttekintés

Azok a szervezetek, amelyek részt kívánnak venni az Erasmus+ programban, számos fejlesztési és hálózatépítési tevékenységben szerepet vállalhatnak. Ezek a tevékenységek irányulhatnak például a náluk dolgozó szakemberek szakképzettségének stratégiai fejlesztésére, a szervezeti kapacitásépítésre, illetve olyan transznacionális együttműködési partnerségek létrehozására, amelyek innovatív megoldások kidolgozását és a bevált módszerek átadását és átvételét célozzák.

Ezen túlmenően a szervezetek tevékenységeikkel előmozdíthatják a diákok, a szakemberek, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok tanulmányi mobilitását.

Az előnyök sokrétűek a részt vevő szervezetek szempontjából: képesebbé válnak nemzetközi szintű működésre, javulnak igazgatási módszereik, több finanszírozási lehetőséghez és projekthez férnek hozzá, a projekteket jobban tudják előkészíteni, irányítani és nyomon követni, ezenfelül pedig vonzóbb részvételi lehetőségeket tudnak kínálni a diákok és a szakemberek számára.

Távolságkalkulátor

Kulcsintézkedések

1. kulcsintézkedés (1. pályázati kategória): Egyéni tanulmányi mobilitás (Mobilitási projektek)

Az 1. kulcsintézkedés a diákok, a szakemberek, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok mobilitását hivatott ösztönözni. A részt vevő szervezetek diákokat és szakembereket küldhetnek más részt vevő országokba, diákokat és szakembereket fogadhatnak más részt vevő országok szervezeteitől, és oktatási, képzési, tanulási és önkéntesmunka-lehetőségeket szervezhetnek.

További információk

2. kulcsintézkedés (2. pályázati kategória): Innováció és bevált módszerek

A 2. kulcsintézkedés az oktatási, a képzési és az ifjúságügyi ágazat fejlesztését szolgálja az alábbi öt alaptevékenység támogatása révén:

  1. Stratégiai partnerségek: az ágazati innováció és olyan közös kezdeményezések támogatása, amelyek az együttműködés, a társaktól való tanulás és a tapasztalatcsere előmozdítására irányulnak
  2. Tudásfejlesztési szövetségek: az innováció fellendítése a felsőoktatásban, a felsőoktatás révén és a felsőoktatáson túlmutatóan, az üzleti szféra közreműködésével, új megközelítések kidolgozása az oktatás és a tanulás terén, a vállalkozókedv ösztönzése az oktatásban, valamint az oktatási rendszerek korszerűsítése Európában
  3. Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a készséghiányok azonosítása és a munkaerőpiaci készségigényekhez jobban igazodó szakképző rendszerek kialakítása; lehetőségek a szakképzés korszerűsítésére, ismeretcserére, a bevált módszerek átadására és átvételére, a külföldi munkavállalás ösztönzésére és a képesítések elismerésének javítására
  4. Felsőoktatási kapacitásépítési projektek: partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését célzó támogatás
  5. Ifjúságügyi kapacitásépítő projektek: az ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az önkéntes munka színvonalának javítása a partnerországokban, valamint a nem formális tanulási mobilitás előmozdítása a program- és a partnerországok között

További információk

3. kulcsintézkedés (3. pályázati kategória): Szakpolitikai reformok támogatása

A 3. kulcsintézkedés célja, hogy előmozdítsa a fiatalok részvételét a demokratikus életben, különös tekintettel a szakpolitikai döntéshozókkal folytatott párbeszédre, továbbá az oktatással, a képzéssel és az ifjúságüggyel kapcsolatos ismeretek fejlesztése

További információk

Jean Monnet

Lehetőségek oktatásra, kutatásra és szakpolitikai vitákra az Unióval és az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos témákban

További információk

Sport

Közös tevékenységek kialakítása és végrehajtása, amelyek népszerűsítik a sportolást és a testmozgást, innovatív sporttevékenységek azonosítása és végrehajtása, valamint a sportolás népszerűsítését célzó nonprofit események megrendezése

Oszd meg ezt az oldalt