Organizacije

Shutterstock

Pregled

Organizacije koje žele biti dio programa Erasmus+ mogu sudjelovati u nizu razvojnih aktivnosti i aktivnosti umrežavanja, uključujući strateško poboljšanje profesionalnih vještina osoblja, izgradnju organizacijskih kapaciteta te razvijanje transnacionalnih partnerstva za suradnju s organizacijama iz drugih zemalja radi ostvarenja inovativnih rezultata ili razmjene najboljih praksi.

Osim toga, organizacije omogućuju stvaranje prilika za obrazovnu mobilnost za studente, osoblje, pripravnike, vježbenike, volontere, osobe koje rade s mladima i mlade.

Koristi za uključene organizacije su, među ostalim, veći operativni kapacitet na međunarodnoj razini, bolje metode upravljanja, pristup većem broju projekata i mogućnosti financiranja, povećana sposobnost pripreme i vođenja projekata te provođenja daljnjih aktivnosti, kao i raznovrsnije mogućnosti za njihove studente i nastavno osoblje.

Kalkulator udaljenosti

Ključne aktivnosti

Ključna aktivnost 1: Obrazovna mobilnost pojedinaca

Cilj je ključne aktivnosti 1 potaknuti mobilnost studenata, osoblja, volontera, osoba koje rade s mladima i mladih. Organizacije mogu dogovoriti slanje studenta i osoblja iz država sudionica ili primanje studenata i osoblja iz tih država te organizirati aktivnosti povezane s podučavanjem, osposobljavanjem, učenjem i volontiranjem.

Saznajte više

Ključna aktivnost 2: Inovacija i dobre prakse

Ključna aktivnost 2 osmišljena je za razvoj sektora obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih putem pet glavnih aktivnosti.

  1. Strateška partnerstva, za podršku inovacija u sektoru te zajedničke inicijative za promicanje suradnje, uzajamnog učenja i razmjene iskustava.
  2. Udruženja znanja za poticanje inovacija u području visokog obrazovanja u suradnji s poduzećima, i šire, čime se doprinosi novim pristupima podučavanju i učenju, poduzetništvu u obrazovanju te modernizaciji visokoškolskog obrazovanja u Europi.
  3. Savezi za sektorske vještine za rješavanje problema nedostatka potrebnih vještina i osiguravanje bolje usklađenosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s potrebama na tržištu rada. Postoje mogućnosti za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razmjenu znanja i najboljih praksi, za poticanje rada u inozemstvu te bolje priznavanje kvalifikacija.
  4. Projekti izgradnje kapaciteta u području visokog obrazovanja za podršku modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokoškolskog obrazovanja u partnerskim zemljama.
  5. Projekti izgradnje kapaciteta u području sektora mladih za podršku razvoju rada s mladima, neformalnom učenju, volonterskom radu i mogućnostima neformalnog učenja s partnerskim zemljama.

Saznajte više

Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike

Cilj je ključne aktivnosti 3 povećati sudjelovanje mladih u demokratskom životu, posebno u raspravama s kreatorima politika te razvoj znanja u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Saznajte više

Dejavnosti Jean Monnet

Mogućnosti predavanja, istraživanja te otvaranja rasprava o EU-u i njegovim politikama.

Saznajte više

Šport

Za razvoj i provedbu zajedničkih aktivnosti za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti, utvrđivanje i provođenje inovativnih aktivnosti u području sporta te upravljanje neprofitnim događajima kako bi se povećalo sudjelovanje u sportu.

Saznajte više

Podijelite ovu stranicu