Organisaatioille

Shutterstock

Yleistä

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa osallistuville organisaatioille monentyyppistä kehitys- ja verkostoitumistoimintaa, kuten henkilöstön ammattitaidon strategista kehittämistä, organisaation kapasiteetin vahvistamista ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia muissa maissa sijaitsevien organisaatioiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja vaihtaa parhaita käytänteitä.

Tämän lisäksi organisaatiot tarjoavat oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia opiskelijoille, henkilöstölle, harjoittelijoille, vapaaehtoisille, nuorisotyöntekijöille ja nuorille.

Osallistuvat organisaatiot voivat saavuttaa lukuisia hyötyjä: paremmat valmiudet kansainväliseen toimintaan, tehokkaammat johtamismenetelmät, lisääntyneet rahoitus- ja hankemahdollisuudet, paremmat mahdollisuudet hankkeiden valmisteluun, johtamiseen ja seurantaan sekä valinnanvaran lisääntyminen sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

Etäisyyslaskuri

Avaintoimet

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Avaintoimen 1 tavoitteena on edistää opiskelijoiden, henkilöstön, vapaaehtoisten, nuorisotyöntekijöiden ja nuorten liikkuvuutta. Organisaatiot voivat lähettää osallistuviin maihin ja vastaanottaa niistä opiskelijoita ja henkilökuntaa ja järjestää opetusta, koulutusta sekä oppimis- ja vapaaehtoistoimintaa.

Lisätietoa

Avaintoimi 2: Innovointi ja hyvät käytännöt

Avaintoimen 2 tavoitteena on kehittää nuoriso- ja koulutusalan eri sektoreita 5 päätoimintamuodon kautta:

  1. Strategisilla kumppanuushankkeilla tuetaan innovointia sekä yhteisiä aloitteita, joilla edistetään yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa.
  2. Tietoyhteenliittymillä edistetään korkeakoulujen ja yritysten keskinäistä innovointia ja tuodaan uusia lähestymistapoja opettamiseen, opiskeluun, koulutusalan yrittäjyyden edistämiseen ja korkeakouluopiskelun uudistamiseen Euroopassa.
  3. Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien tavoitteena on korjata osaamisvajeita ja parantaa ammatillisen koulutuksen mukauttamista työmarkkinoiden tarpeisiin. Hankkeissa voidaan uudenaikaistaa ammatillista koulutusta, jakaa osaamista ja parhaita käytäntöjä, edistää ulkomailla työskentelyä sekä lisätä pätevyyden tunnustamista.
  4. Kapasiteetin vahvistamishankkeiden tavoitteena on tukea kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.
  5. Nuorisoalan kapasiteetin vahvistamishankkeilla tuetaan nuorisotyön, epävirallisen oppimisen ja vapaaehtoistyön kehittämistä kumppanimaissa.

Lisätietoa

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Avaintoimella 3 pyritään lisäämään nuoren osallistumista demokraattiseen toimintaan, erityisesti keskusteluun päättäjien kanssa, sekä kehittämään osaamista koulutus- ja nuorisoalalla.

Lisätietoa

Jean Monnet

Mahdollisuuksia EU-aiheiseen opettamiseen, tutkimukseen ja EU:n politiikkaa koskevaan keskusteluun.

Lisätietoa

Urheilu

Hankkeissa luodaan ja toteutetaan yhteisiä toimia, joilla edistetään urheilu- ja liikuntaharrastusta, innovatiivisten käytäntöjen kehittämistä urheilun alalla sekä voittoa tavoittelemattomien tapahtumien järjestämistä urheiluharrastuksen lisäämiseksi.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu