Organisationer

Shutterstock

Oversigt

Organisationer, som ønsker at deltage i Erasmus +, kan indgå i en række udviklings- og netværksaktiviteter som strategisk forbedring af personalets faglige kvalifikationer, kapacitetsopbygning på det organisatoriske område og oprettelse af samarbejdende partnerskaber med organisationer fra andre lande for at levere innovative resultater og udveksle bedste praksis.

Desuden gør Erasmus+ det muligt for de deltagende organisationer at hjælpe studerende, personale, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsledere og unge med at komme på læringsophold i udlandet.

Fordelene for de involverede organisationer er en større evne til at operere på internationalt plan, bedre forvaltningsmetoder, adgang til flere finansieringsmuligheder og projekter, styrkelse af forberedelsen, forvaltningen og opfølgningen på projekter samt et mere attraktivt udvalg af muligheder for deres studerende og ansatte.

Afstandsberegner

Nøgleaktioner

Nøgleaktion 1: Enkeltpersoners læringsmobilitet

Nøgleaktion 1 skal fremme mobiliteten for studerende, personale, frivillige, ungdomsledere og unge. Organisationer kan vælge at sende studerende og ansatte til udlandet, modtage udenlandske studerende og ansatte eller organisere undervisning, læring og frivilligt arbejde.

Få mere at vide

Nøgleaktion 2: Innovation og god praksis

Formålet med nøgleaktion 2 er at udvikle uddannelses- og ungdomssektoren gennem fem hovedaktiviteter:

  1. Strategiske partnerskaber, der skal støtte innovation på uddannelses- og ungeområdet og fælles initiativer til fremme af samarbejde, peerlæring og udveksling af erfaringer.
  2. Videnalliancer, der skal fremme innovation inden for og via de videregående uddannelser i samarbejde med virksomheder og andre, og dermed bidrage til nye former for undervisning og læring, iværksætteri inden for uddannelse og modernisering af de videregående uddannelsessystemer i Europa.
  3. Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer, , der skal gøre en indsats mod manglen på kvalificeret arbejdskraft og sikre en bedre tilpasning af erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets behov. Der er mulighed for at modernisere erhvervsuddannelser, udveksle viden og bedste praksis, tilskynde til arbejde i udlandet og forbedre anerkendelsen af kvalifikationer.
  4. Kapacitetsopbygningsprojekter inden for videregående uddannelse med det formål at støtte moderniseringen af, adgangen til og internationaliseringen af de videregående uddannelser i partnerlandene.
  5. Kapacitetsopbygningungdomsområdet med det formål at støtte udvikling af ungdomsarbejde, ikke-formel læring og frivilligt arbejde samt at fremme ikke-formelle læringsmuligheder for partnerlande.

Få mere at vide

Nøgleaktion 3: Støtte til politisk reform

Nøgleaktion 3, der tager sigte på at øge unges deltagelse i det demokratiske liv, navnlig i debat med de politiske beslutningstagere, og på at udvikle viden på uddannelses- og ungeområdet.

Få mere at vide

Jean Monnet

Muligheder for undervisning, forskning og debat om EU's politikker.

Få mere at vide

Idræt

Formålet er at udvikle og gennemføre fælles aktiviteter til fremme af sport og fysisk aktivitet, finde frem til og udføre innovative aktiviteter på idrætsområdet og stå for almennyttige arrangementer for at øge deltagelsen i sportsaktiviteter.

Få mere at vide

Del denne side