Sporto veikla

Sporto srities veiklos tikslas – skatinti dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

Ja taip pat siekiama įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, gerinti valdymą ir prisidėti prie Europos sporto savaitės įgyvendinimo.

Veikla

Bendradarbiavimo partnerystės projektai

Jų tikslas – rengti ir įgyvendinti bendrą sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklą, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui (tokias kaip dopingas arba susitarimai dėl varžybų baigties), skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį bei gerinti valdymą.

Daugiau informacijos

Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Jų tikslas – skatinti sportinę veiklą, įgyvendinti ES socialinės įtraukties ir lygių galimybių strategijas ir padėti įgyvendinti Europos sporto savaitę.

Daugiau informacijos

Smulkieji bendradarbiavimo partnerystės projektai

Jų tikslas – skatinti sportą ir fizinį aktyvumą novatoriška praktika, kurti ir plėtoti tarptautinius sporto srities tinklus.

Daugiau informacijos

Susijusios naujienos ir įvykiai

Bendrinti šį puslapį