Partnerska sodelovanja

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Namen partnerskih sodelovanj je:

Širše naj bi partnerska sodelovanja prispevala k strategijam EU na področju športa.

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam, javnim organom in drugim, da oblikujejo, izvajajo in prenašajo inovativne prakse na področju športa.

Partnerska sodelovanja so namenjena vzpostavljanju in razvoju evropskih omrežij na področju športa in lahko zajemajo različne dejavnosti, denimo:

 • mreženje ključnih deležnikov
 • razvoj, opredelitev, spodbujanje in izmenjava najboljših praks
 • priprava, razvoj in izvajanje izobraževanja in usposabljanja ter modulov in orodij
 • krepitev kompetenc multiplikatorjev na področju športa
 • razvoj spremljanja in primerjalne analize kazalnikov na področju športa
 • ozaveščanje o dodani vrednosti športa in telesne dejavnosti
 • spodbujanje sinergij med področjem športa in področji zdravja, izobraževanja, usposabljanja in mladine
 • izboljšanje strokovnega znanja v športu
 • organizacija konferenc, seminarjev, dogodkov in sestankov

Delovanje

Organizacije se lahko prijavijo v okviru konzorcija, ki ga vodi upravičena organizacija iz države programa Erasmus+. Sodelujejo lahko neprofitne organizacije in javni organi, dejavni na področju športa.

Vsako leto potekata dva kroga izbirnega postopka za partnerska sodelovanja na področju:

 1. dejavnosti ali pobud, ki potekajo v evropskem tednu športa ali so z njim tematsko povezane
 2. dejavnosti, ki z evropskim tednom športa niso povezane

Partnersko sodelovanje vključuje najmanj pet različnih organizacij iz petih različnih držav programa Erasmus+, sodelujejo lahko tudi organizacije iz partnerskih držav.

Dejavnosti morajo potekati v državah programa sodelujočih organizacij.

Dodatne informacije

Partnerska sodelovanja, predložena v prvem krogu izbirnega postopka, lahko trajajo največ 18 mesecev, partnerska sodelovanja, predložena v drugem krogu, pa od 12 do 36 mesecev.

Projekti morajo trajati 12, 18, 24, 30 ali 36 mesecev; trajanje projektov je treba določiti že pri prijavi, in sicer na podlagi cilja projekta in vrste predvidene dejavnosti.

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je glavni vir informacij za partnerska sodelovanja, več informacij o postopku prijave zagotavlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se lahko obrnete na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Dajte v skupno rabo to stran