Parteneriate de colaborare

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cerere de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Parteneriatele de colaborare își propun:

În sens mai larg, parteneriatele de colaborare sunt destinate să contribuie la strategiile UE în domeniul sportului.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ oferă posibilitatea dezvoltării, transferării și implementării unor practici inovatoare în domeniul sportului, între organizații, autorități și alte entități.

Parteneriatele de colaborare au fost concepute pentru a promova crearea și dezvoltarea de rețele europene în domeniul sportului și pot acoperi o varietate de activități care constau în sau vizează, printre altele:

 • crearea de rețele între principalele părți interesate
 • dezvoltarea, identificarea, promovarea și partajarea de bune practici
 • pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor module și instrumente educaționale și de formare
 • consolidarea competențelor multiplicatorilor în domeniul sportului
 • dezvoltarea monitorizării și a analizei comparative a indicatorilor în domeniul sportului
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea adăugată a sportului și a activității fizice
 • promovarea sinergiilor inovatoare între domeniul sportului și domeniile sănătății, educației, formării și tineretului
 • îmbunătățirea bazei de date privind sportul
 • organizarea de conferințe, seminare, evenimente și reuniuni.

Cum funcționează

Organizațiile care intenționează să depună o cerere de finanțare trebuie să facă acest lucru ca parte a unui consorțiu, condus de o organizație eligibilă dintr-o țară participantă la program. Printre organizațiile eligibile se numără organizațiile non-profit și organismele publice active în domeniul sportului.

Anual, se desfășoară două runde de selecție pentru parteneriatele de colaborare:

 1. prima pentru activități și inițiative care se desfășoară pe parcursul Săptămânii europene a sportului sau care au o legătură tematică specifică cu acest eveniment
 2. a doua pentru activități care nu au legătură cu Săptămâna europeană a sportului.

Un parteneriat de colaborare ar trebui să includă cel puțin 5 organizații diferite din 5 țări participante la program. Cu toate acestea pot participa ca parteneri și organizații din țări partenere.

Activitățile trebuie să aibă loc în țările participante la program în care își au sediul organizațiile implicate.

Detalii practice

Pentru prima rundă de selecție, parteneriatele de colaborare pot dura cel mult 18 luni, iar pentru a doua rundă, între 12 și 36 de luni.

Durata de derulare a proiectelor trebuie să fie de 12, 18, 24, 30 sau 36 de luni. Ea trebuie specificată în faza de depunere a cererii și trebuie să țină cont de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cerere de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la parteneriatele de colaborare. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția.

Distribuie această pagină