Współpraca partnerska

Jak się zgłosić?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Współpraca partnerska ma na celu:

W szerszym kontekście współpraca partnerska ma zadanie wspierać strategie UE w dziedzinie sportu.

Jakie możliwości są dostępne?

Erasmus+ daje możliwość opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych praktyk w dziedzinach związanych ze sportem między różnymi organizacjami, organami i innymi podmiotami.

Współpraca partnerska ma wspierać tworzenie i rozwijanie europejskich sieci w dziedzinie sportu i może obejmować szeroki zakres działań, na przykład:

 • tworzenie sieci kontaktów między kluczowymi zainteresowanymi stronami
 • opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana dobrych praktyk
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych
 • podniesienie kompetencji w zakresie dzielenia się doświadczeniami w dziedzinie sportu
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników w dziedzinie sportu
 • podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących ze sportu i aktywności fizycznej
 • promowanie synergii między sportem i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu
 • organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów.

Jak to działa?

Organizacje, które zamierzają złożyć wniosek, muszą to zrobić w ramach konsorcjum, któremu przewodniczy kwalifikująca się organizacja z kraju uczestniczącego w programie. Kwalifikujące się organizacje to m.in. organizacje niekomercyjne i organy publiczne działające w dziedzinie sportu.

Co roku odbywają się dwie rundy selekcji projektów współpracy partnerskiej:

 1. działania lub inicjatywy odbywające się w trakcie Europejskiego Tygodnia Sportu lub które są z nim tematycznie powiązane
 2. działania, które nie są powiązane z Europejskim Tygodniem Sportu.

Współpraca partnerska powinna obejmować co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów uczestniczących w programie. Organizacje z krajów partnerskich mogą uczestniczyć w charakterze partnerów.

Działania muszą odbywać się w krajach uczestniczących w programie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Projekty współpracy partnerskiej składane w pierwszej rundzie przyjmowania wniosków mogą trwać maksymalnie 18 miesięcy. Natomiast projekty składane w drugiej rundzie mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.

Czas trwania projektu musi wynosić 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju zaplanowanych działań.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat współpracy partnerskiej. Więcej informacji można uzyskać od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji udziela Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Podziel się tą stroną