Samenwerkingspartnerschappen

Hoe meld ik me aan?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Samenwerkingspartnerschappen moeten:

In bredere zin zijn samenwerkingspartnerschappen bedoeld om bij te dragen aan de EU-strategie op het gebied van sport.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ biedt organisaties de gelegenheid om innovatieve werkwijzen op sportgebied te ontwikkelen, toe te passen en over te dragen naar andere organisaties en instanties.

Samenwerkingspartnerschappen moeten zorgen voor nieuwe en bredere Europese netwerken in de sport, onder andere door:

 • netwerkvorming onder belanghebbenden
 • ontwikkeling, selectie, promotie en uitwisseling van goede methoden
 • voorbereiding, ontwikkeling en toepassing van onderwijs- en opleidingsmodules en -instrumenten;
 • de verbetering van de vaardigheden van multiplicatoren op het gebied van sport
 • ontwikkeling, monitoring en benchmarking van indicatoren in de sport
 • bewustmaking van de voordelen van sport en lichaamsbeweging
 • bevordering van de synergie tussen sport, gezondheid, onderwijs, opleiding en jongerenwerk
 • meer wetenschappelijk onderzoek in verband met sport
 • conferenties, seminars, evenementen en vergaderingen

Hoe werkt het?

Organisaties kunnen een aanvraag indienen als consortium onder leiding van een in aanmerking komende organisatie uit een programmaland. In aanmerking komende organisaties zijn non-profits en overheidsdiensten op het gebied van sport.

Er zijn twee selectieronden per jaar:

 1. een voor activiteiten die plaatsvinden tijdens de Europese Week van de sport of daarmee verband houden
 2. een voor andere activiteiten

Aan een samenwerkingspartnerschap moeten minstens vijf organisaties uit vijf verschillende programmalanden deelnemen, daarnaast mogen ook organisaties uit partnerlanden meedoen.

De activiteiten moeten plaatsvinden in de programmalanden van de betrokken organisaties.

Wat moet u nog meer weten?

Samenwerkingspartnerschappen voor de eerste selectieronde mogen niet meer dan 18 maanden duren, terwijl de overige minimaal 12 en maximaal 36 maanden kunnen duren.

Projecten moeten een looptijd van 12, 18, 24, 30 or 36 maanden hebben. De looptijd moet bij de aanvraag worden aangegeven en gebaseerd op de doelstelling en activiteiten van het project.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over samenwerkingspartnerschappen staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Deel deze pagina