Sadarbības partnerības

Kā pieteikties

Ieinteresētajām organizācijām sava kandidatūra ir jāizvirza ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Kādi ir mērķi?

Sadarbības partnerības tiecas:

Principā sadarbības partnerības tiecas atbalstīt ES stratēģijas sporta jomā.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” piedāvā organizācijām iespēju izstrādāt, kopīgot un ieviest inovatīvu praksi sporta jomā, iesaistot citas organizācijas, iestādes u.c.

Sadarbības partnerības rosina Eiropas tīklu izveidi un ieviešanu sporta jomā. Tās aptver visdažādākās darbības, kas tiecas:

 • veidot sakarus starp galvenajām ieinteresētajām personām;
 • izstrādāt, identificēt, veicināt un kopīgot labu praksi;
 • sagatavot, izstrādāt un ieviest izglītības un mācību moduļus un rīkus;
 • vairot sportu popularizējošo iestāžu prasmes;
 • uzlabot uzraudzību un etalonrādītāju noteikšanu sporta jomā;
 • veidot izpratni par sporta un fiziskās aktivitātes nodrošināto pievienoto vērtību;
 • sekmēt sinerģiju starp sportu un veselību, izglītību, mācībām un jaunatni;
 • uzlabot sporta zināšanu bāzi;
 • organizēt konferences, seminārus, sanāksmes un pasākumus.

Kā piedalīties?

Organizācijām, kuras vēlas piedalīties šajā darbībā, ir jāietilpst konsorcijā, ko vada atbilstīga organizācija no programmas valsts. Runa var būt par bezpeļņas organizācijām un publiskām iestādēm, kas darbojas sporta jomā.

Sadarbības partnerības atlasa divreiz gadā:

 1. darbības vai iniciatīvas, kas norisinās Eiropas Sporta nedēļas laikā vai ir tematiski saistītas ar to;
 2. aktivitātes, kas nav saistītas ar Eiropas Sporta nedēļu.

Sadarbības partnerībā ir jābūt iesaistītām vismaz piecām organizācijām, kuras ir no piecām programmas valstīm, tomēr partnervalstu organizācijas tāpat var piedalīties kā partneri.

Aktivitātēm ir jānorisinās attiecīgajās programmas valstīs, kurās ir reģistrētas attiecīgās organizācijas.

Kas vēl ir jāzina?

Pirmajā ciklā atlasīto sadarbības partnerību ilgumam ir jābūt lielākais 18 mēneši, un otrajā ciklā atlasīto partnerību ilgumam ir jābūt 12 līdz 36 mēneši.

Projektu ilgumam ir jābūt 12, 18, 24, 30 vai 36 mēneši; ilgums ir jāprecizē jau pieteikuma iesniegšanas posmā atkarībā no projekta mērķa un paredzēto darbību veida.

Kā pieteikties?

Ieinteresētajām organizācijām sava kandidatūra ir jāizvirza ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par sadarbības partnerībām, bet cita informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Bendrinti šį puslapį