Bendradarbiavimo partnerystės projektai

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

Bendradarbiavimo partnerystės projektais siekiama:

Apskritai bendradarbiavimo partnerystės projektų paskirtis – padėti įgyvendinti ES strategijas sporto srityje.

Kokių galimybių esama?

Pagal „Erasmus+“ organizacijoms suteikiama galimybė bendradarbiaujant su įvairiomis kitomis organizacijoms, institucijoms ir kitais subjektais kurti novatorišką praktiką sporto srityje, ją perduoti ir įgyvendinti.

Bendradarbiavimo partnerystės projektai skirti skatinti Europos tinklų sporto srityje kūrimą ir plėtojimą, o juos įgyvendinant gali būti vykdoma įvairi veikla, pavyzdžiui:

 • pagrindinių suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimas;
 • geriausios patirties kaupimas, nustatymas, rėmimas ir sklaida;
 • švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas;
 • sporto srities informacijos skleidėjų gebėjimų gerinimas;
 • rodiklių stebėjimo ir lyginamosios analizės sporto srityje plėtojimas;
 • sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinės vertės suvokimo didinimas;
 • sporto, sveikatos, švietimo, mokymo ir jaunimo sričių sąveikos skatinimas;
 • sporto duomenų bazės stiprinimas;
 • konferencijų, seminarų, renginių ir susitikimų organizavimas.

Kaip tai veikia?

Paraišką teikti ketinanti organizacija tai daryti turi kaip konsorciumo, kuriam vadovauja dalyvavimo konsorciume reikalavimus atitinkanti organizacija, įsteigta vienoje iš programos šalių, dalis. Dalyvauti teisę turinčios organizacijos yra ne pelno organizacijos ir viešosios įstaigos, veikiančios sporto srityje.

Per metus rengiamos dvi bendradarbiavimo partnerystės projektų atrankos:

 1. Veikla arba iniciatyvos, vykdomos per Europos sporto savaitę arba kurių tema susijusi su ta savaite;
 2. Su Europos sporto savaite nesusijusi veikla.

Bendradarbiavimo partnerystės projekte turėtų dalyvauti bent penkios skirtingos organizacijos, įsteigtos penkiose skirtingose programos šalyse, nors šalių partnerių organizacijos taip pat gali dalyvauti kaip partnerės.

Veikla turi būti vykdoma dalyvaujančių organizacijų programos šalyse.

Ką dar reikėtų žinoti?

Bendradarbiavimo partnerystės projektai, teikiami pirmajai atrankai, gali trukti ne ilgiau kaip 18 mėnesių, o bendradarbiavimo partnerystės projektai, teikiami antrajai metų atrankai, gali trukti 12–36 mėnesius.

Projektai turi trukti 12, 18, 24, 30 arba 36 mėnesius; jų trukmė turi būti nurodoma paraiškos teikimo etape ir priklausyti nuo projekto tikslo ir numatytos veiklos rūšies.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie bendradarbiavimo partnerystės projektus šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.

Bendrinti šį puslapį