Suradnička partnerstva

Kako se prijaviti

Zainteresirane organizacije trebaju se prijaviti putem Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Što je cilj?

Suradnička partnerstva imaju za cilj:

U širem smislu, suradnička partnerstva trebaju doprinijeti strategijama EU-a u području sporta.

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ organizacije dobivaju priliku razvijati, prenositi i primijeniti inovativne prakse u području sporta među organizacijama, nadležnim tijelima i ostalim dionicima.

Suradnička partnerstva osmišljena su tako da promiču stvaranje i razvoj europskih mreža u području sporta, a mogu obuhvaćati raznolike aktivnosti kao što su:

 • povezivanje među ključnim dionicima
 • razvoj, utvrđivanje, promidžba i razmjena najbolje prakse
 • priprema, razvoj i provedba modula i alata za obrazovanje i osposobljavanje
 • unapređenje vještina osoba ili organizacija s utjecajem na javno mnijenje u području sporta
 • razvoj praćenja i vrednovanja pokazatelja u području sporta
 • jačanje svijesti o dodanoj vrijednosti sporta i fizičke aktivnosti
 • promicanje inovativnih sinergija područja sporta s jedne strane i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih s druge strane
 • prikupljanje dokaza o koristima sporta
 • organiziranje konferencija, seminara, događaja i sastanaka.

Kako to funkcionira?

Organizacije koje se žele prijaviti moraju to učiniti kao dio konzorcija kojim rukovodi prihvatljiva organizacija iz države sudionice u programu. Prihvatljive organizacije koje se mogu prijaviti uključuju neprofitne organizacije i javna tijela koja djeluju u području sporta.

Odabir suradničkih partnerstava odvija se svake godine u dva kruga:

 1. aktivnosti ili inicijative koje se održavaju tijekom Europskog tjedna sporta ili su s njim tematski povezane
 2. aktivnosti koje nisu povezane s Europskim tjednom sporta

Suradničko partnerstvo treba obuhvatiti barem pet različitih organizacija iz pet različitih država sudionica u programu, ali kao partneri mogu sudjelovati i organizacije iz partnerskih zemalja.

Aktivnosti se moraju održavati u državama sudionicama u programu u kojima su uključene organizacije registrirane.

Što još treba znati?

Suradnička partnerstva za prvi krug odabira mogu trajati do 18 mjeseci, a ona prijavljena za drugi krug mogu trajati od 12 do 36 mjeseci.

Projekti mogu trajati 12, 18, 24, 30 ili 36 mjeseci; trajanje se mora definirati u fazi prijave, a temelji se na cilju projekta i predviđenim vrstama aktivnosti.

Kako se prijaviti?

Zainteresirane organizacije trebaju se prijaviti putem Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o suradničkim partnerstvima, ali se više informacija o postupku prijave može dobiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za više informacija možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Podijelite ovu stranicu