Koostööpartnerlused

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Eesmärk

Koostööpartnerluste eesmärk on:

Laiemas mõistes on koostööpartnerlused loodud toetama ELi strateegiaid spordi valdkonnas.

Võimalused

Erasmus+ pakub organisatsioonidele võimalusi välja kujundada, edastada ja rakendada uuenduslikke tavasid spordi valdkonnas organisatsioonide, ametiasutuste ja muude huvitatud osapoolte vahel.

Koostööpartnerluste eesmärk on edendada Euroopa võrgustike loomist ja arendamist spordi valdkonnas. See võib hõlmata järgmist:

 • peamiste sidusrühmade võrgustike loomine;
 • heade tavade väljatöötamine, kindlakstegemine, edendamine ja jagamine;
 • koolitus- ja haridusmoodulite ja -vahendite ettevalmistamine, arendamine ja rakendamine;
 • spordivaldkonna võimendajate oskuste täiustamine;
 • spordivaldkonna näitajate kontrollimise ja võrdlemise arendamine;
 • teadlikkuse suurendamine spordi ja kehalise tegevuse kasulikkusest;
 • koostoime edendamine spordi ning tervishoiu, hariduse, koolituse ja noorte valdkonna vahel;
 • spordipoliitika kujundamise tõendibaasi täiustamine;
 • konverentside, seminaride, ürituste ja kohtumiste korraldamine.

Kuidas see toimib?

Kandideerida saavad organisatsioonid, kes kuuluvad konsortsiumi, mida juhib programmiriigi organisatsioon. Õigus osaleda on näiteks spordivaldkonna mittetulundusorganisatsioonidel ja avaliku sektori asutustel.

Igal aastal korraldatakse koostööpartnerluste jaoks kaks valikuvooru:

 1. Euroopa spordinädala jooksul elluviidavad meetmed ja algatused ning need, mis on sellega temaatiliselt seotud;
 2. meetmed, mis ei ole Euroopa spordinädalaga seotud.

Koostööpartnerluses peavad osalema vähemalt viis viiest eri programmiriigist pärit organisatsiooni. Lisaks sellele saavad partneritena osaleda ka partnerriikide organisatsioonid.

Meetmed tuleb ellu viia koostööpartnerluses osalevate organisatsioonide riikides.

Mida peaksite veel teadma?

Esimese valikuvooru raames esitatud koostööpartnerluse projektide kestus peab olema kuni 18 kuud ning teise raames 12–36 kuud.

Projekti kestus peab olema kas 12, 18, 24, 30 või 36 kuud ning see tuleb täpsustada taotluse esitamise etapis, lähtudes projekti eesmärgist ja kavandatavate meetmete liigist.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe koostööpartnerluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate teavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.

Jaga seda lehte