Samarbejdspartnerskaber

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Organisationer, som er interesseret i søge, skal gøre det gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Samarbejdende partnerskaber har til formål at:

I et bredere perspektiv skal de samarbejdede partnerskaber bidrage til EU's strategi på idrætsområdet.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at udvikle, overføre og gennemføre innovative praksisser inden for idræt mellem organisationer, myndigheder m.fl.

Samarbejdende partnerskaber skal fremme oprettelsen og udviklingen af europæiske netværk på idrætsområdet og kan omfatte mange forskellige aktiviteter som bl.a.:

 • netværkssamarbejde mellem centrale interessenter
 • udvikling, kortlægning, fremme og udveksling af bedste praksis
 • forberedelse, udvikling og gennemførelse af uddannelsesmoduler og -redskaber
 • udvikling af færdighederne blandt formidlere på idrætsområdet
 • udvikling, overvågning og benchmarking af indikatorer inden for idræt
 • aktiviteter, som øger bevidstheden om fordelene ved sport og fysisk aktivitet
 • fremme af synergier mellem idræt, sundhed, uddannelse og unge
 • forbedring af evidensgrundlaget for idræt
 • afholdelse af konferencer, seminarer, arrangementer og møder

Hvordan fungerer det?

Organisationer, som ønsker at ansøge, skal gøre det som en del af et konsortium anført af en deltagelsesberettiget organisation fra et programland. De organisationer, som kan komme i betragtning, kan f.eks. være nonprofitorganisationer og offentlige organer, som er aktive på idrætsområdet.

Der er to udvælgelsesrunder for samarbejdende partnerskaber om året:

 1. aktiviteter eller initiativer, der finder sted i løbet af den europæiske idrætsuge, eller som er forbundet med den
 2. aktiviteter, som ikke er forbundet med den europæiske idrætsuge

Et samarbejdende partnerskab skal omfatte mindst fem forskellige organisationer fra fem forskellige programlande, men organisationer fra partnerlande kan også deltage som partnere.

Aktiviteterne skal gennemføres i de involverede organisationers programlande.

Hvad mere skal du vide?

Samarbejdende partnerskaber i første udvælgelsesrunde kan vare op til 18 måneder, mens de i anden runde kan vare mellem 12 og 36 måneder.

Projekterne skal vare 12, 18, 24, 30 eller 36 måneder. Varigheden skal angives i ansøgningsfasen på grundlag af projektets mål og typen af aktiviteter, det vil omfatte.

Hvordan søger du?

Organisationer, som er interesseret i søge, skal gøre det gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Læs også

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om samarbejdende partnerskaber, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Kontakt Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, hvis du vil vide mere.

Del denne side