Partnerství založená na spolupráci

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Cílem partnerství založených na spolupráci je:

Smyslem partnerství založených na spolupráci je obecně příspěvek ke splnění cílů strategií EU v oblasti sportu.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí příležitosti pro organizace, aby vyvinuly, předávaly a uplatňovaly inovativní postupy v oblasti sportu mezi organizacemi, orgány a dalšími subjekty.

Partnerství založená na spolupráci mají za cíl prosazovat vytváření a rozvoj evropských sítí v oblasti sportu a mohou se týkat široké škály činností, například:

 • vytváření sítí hlavních zúčastněných subjektů
 • vývoje, určení, propagace a sdílení osvědčených postupů
 • přípravy, rozvoje a zavádění výchovných a vzdělávacích modulů a nástrojů
 • zvýšení kompetencí šiřitelů v oblasti sportu
 • rozvoje monitorování a srovnávání ukazatelů v oblasti sportu
 • šíření informací o prospěšnosti sportu a tělesné aktivity
 • podpory součinnosti mezi oblastmi sportu, zdraví, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • zkvalitnění základny poznatků významných pro oblast sportu
 • pořádání konferencí, seminářů, akcí a setkání

Jak to funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, musejí být součástí konsorcia vedeného způsobilou organizací z programové země. Mezi organizace, které jsou způsobilé k účasti, patří neziskové organizace a veřejné subjekty činné v oblasti sportu.

Každoročně se uskutečňují dvě kola výběru pro partnerství založená pro spolupráci:

 1. činnosti nebo iniciativy, které se budou konat v průběhu Evropského týdne sportu nebo které jsou s ním tematicky propojeny
 2. činnosti, které nemají vazbu na Evropský týden sportu

Partnerství založená na spolupráci by měla zahrnovat nejméně pět různých organizací z pěti různých programových zemí. Jako partneři se nicméně mohou rovněž účastnit i organizace z partnerských zemí.

Činnosti musejí probíhat v programových zemích, v nichž se nacházejí zúčastněné organizace.

Co byste ještě měli vědět

Partnerství založená na spolupráci pro první kolo výběru mohou trvat maximálně 18 měsíců, zatímco žádosti pro účast ve výběru v druhém kole se mohou týkat období 12 až 36 měsíců.

Projekty musí trvat 12, 18, 24, 30 nebo 36 měsíců; dobu trvání je třeba zvolit ve fázi podávání žádosti, a to na základě cíle projektu a druhu činností, které jsou naplánovány.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o partnerstvích založených na spolupráci je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, se obraťte na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Sdílej tuto stránku