Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Hur söker jag?

Du söker på ditt konsortiums vägnar genom att svara på den årliga ansökningsomgång som genomförandeorganet för Erasmus+ utlyser.

Vad går det ut på?

Tack vare Erasmus Mundus gemensamma masterprogram kan organisationer tillsammans anordna masterprogram med EU-bidrag för att anta studenter vid fyra årliga ansökningsomgångar. Målet är att locka till sig framstående studenter från hela världen med hjälp av stipendier.

Hur går det till?

Organisationer som vill delta måste ingå i ett konsortium med minst tre lärosäten från olika programländer. Ett konsortium kan också omfatta ytterligare lärosäten från partner- eller programländer.

Organisationerna i konsortiet ska ingå i en av följande kategorier:

  • Sökande/samordnare – det lärosäte i ett programland som ansvarar för att skicka in ansökan, driva projektet, skriva under bidragsavtalet, sköta de ekonomiska och juridiska aspekterna och samordna masterprogrammet med andra organisationer.
  • Partner – examensutfärdande lärosäten som är erkända av myndigheterna i program- eller partnerländerna samt andra organisationer som aktivt bidrar till att förbereda, genomföra och utvärdera masterprogrammen.
  • Associerade partner – frivilliga partner som bidrar till en särskild uppgift eller har en särskild roll i ett gemensamt masterprogram.

De organisationer som deltar i konsortiet måste ha gjort vissa åtaganden innan den första omgången studenter kan börja söka till programmet. Åtagandena ska omfatta alla akademiska, organisatoriska, administrativa och ekonomiska aspekter av programmet.

När studenterna har avslutat programmet får de antingen en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas för minst två lärosäten i konsortiet) eller en dubbel eller flerdubbel examen (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två lärsosäten i konsortiet).

Vad mer behöver jag veta?

Ett gemensamt masterprogram kan omfatta 60, 90 eller 120 ECTS -poäng och pågår alltså mellan ett och två år. De utvalda programmen får höga anslag som täcker fyra antagningsomgångar.

Studenterna ska studera i minst två av konsortiets programländer.

Ett förslag måste omfatta ett helt färdigt gemensamt program, som är redo att starta och kan marknadsföras i hela världen direkt efter godkännandet.

Masterexamen måste erkännas av myndigheterna i de länder där lärosätena ligger.

Deltagande lärosäten från programländer ska vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Hur söker jag?

Du söker på ditt konsortiums vägnar genom att svara på den årliga ansökningsomgång som genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur utlyser.

Mer information

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

Mer information om ansökningsprocessen, mallar och exempel på dokument finns på genomförandeorganets webbplats.

I ”24 degrees” berättar akademiker om sina gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

Dela denna sida