Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Prijava

Ustanove se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, ki vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov.

Možnosti

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJMD) pomeni za visokošolske ustanove, ki izpolnjujejo pogoje, priložnost za skupno pripravo in vodenje magistrskih študijskih programov. EU zagotovi ustanovam finančna sredstva za vpis študentov v štirih zaporednih študijskih letih, da lahko s privlačnimi štipendijami privabijo odlične študente z vsega sveta.

Postopek

Zainteresirane ustanove morajo sestaviti konzorcij z najmanj tremi visokošolskimi ustanovami iz različnih držav programa Erasmus+. Konzorcij lahko vključuje še dodatne visokošolske ustanove iz partnerskih držav ali držav programa Erasmus+.

Organizacije članice konzorcija so treh kategorij:

  • Organizacija prijaviteljica/koordinatorka: visokošolska ustanova s sedežem v državi programa, pristojna za prijavo in vodenje projekta, tj. podpiše sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, ureja finančne in pravne vidike, koordinira magistrski študijski program z drugimi organizacijami.
  • Partnerska organizacija: visokošolska ustanova z magistrskim študijskim programom, ki jo priznavajo ustrezni organi v državah programa Erasmus+ in partnerskih državah, ter vsaka druga organizacija, ki sodeluje pri pripravi, izvajanju in ocenjevanju študijskega programa EMJMD.
  • Pridružena partnerska organizacija: neobvezna partnerska organizacija, ki sodeluje pri posameznih nalogah izvajanja študijskega programa EMJMD.

Vse organizacije članice konzorcija EMJMD morajo še pred vpisom prvih študentov EMJMD z medsebojnim sporazumom urediti vse akademske, operativne, administrativne in finančne vidike izvajanja študijskega programa EMJMD.

Po uspešno končanem študijskem programu študentu podelijo bodisi skupni magistrski naslov (tj. eno diplomo, ki jo skupaj izdata najmanj dve visokošolski ustanovi konzorcija EMJMD) bodisi večkratni magistrski naslov (tj. najmanj dve diplomi, ki ju izdata dve visokošolski ustanovi konzorcija).

Dobro je vedeti

Skupni magistrski študijski program Erasmus Mundus (EMJMD) obsega 60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS, traja torej najmanj 12 in največ 24 mesecev. Izbrani študijski programi EMJMD prejmejo visoko finančno podporo za štiri zaporedne letne vpise študentov.

Študij mora potekati v najmanj dveh državah programa Erasmus+, članicah konzorcija.

Predlog mora predstaviti popolnoma izdelan skupni študijski program, ki ga je mogoče takoj začeti izvajati in oglaševati, če je izbran.

Sodelujoče visokošolske ustanove morajo imeti akreditacijo države, v kateri imajo sedež, in ustrezni organi morajo v celoti priznavati njihove magistrske diplome.

Sodelujoče visokošolske ustanove s sedežem v državi programa Erasmus+ morajo biti nosilke veljavne listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Prijava

Ustanove se prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, ki vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov.

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+: natančne informacije o vseh možnostih.

Spletišče Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo: informacije o postopku prijave in predloge dokumentov.

Glasilo 24 degrees: pripovedi univerzitetnih učiteljev o njihovih programih skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus

Dajte v skupno rabo to stran