Programele de masterat comun Erasmus Mundus

Cum puteți participa

Propunerile se depun la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, ca răspuns la cererile anuale de propuneri lansate de aceasta.

Ce posibilități se oferă

Programele de masterat comun Erasmus Mundus (EMJMD) ajută organizațiile eligibile să organizeze și să deruleze programe de masterat în cotutelă. UE oferă finanțare pentru aceste programe, pentru patru selecții anuale consecutive de studenți. Scopul este de a atrage studenți excepționali din toată lumea, cu ajutorul unor burse competitive de studiu.

Cum funcționează

Organizațiile interesate trebuie să formeze un consorțiu care cuprinde cel puțin trei universități din diferite țări participante la program. Consorțiile pot include și alte universități din țările partenere sau din cele participante la program.

Organizațiile dintr-un consorțiu se încadrează într-una din următoarele trei categorii principale:

  • Solicitant/Coordonator – o universitate cu sediul într-o țară participantă la program, responsabilă pentru depunerea propunerii și gestionarea proiectului (adică semnarea acordului de grant, gestionarea aspectelor financiare și juridice și coordonarea programului de master împreună cu celelalte organizații participante);
  • Partener – universitățile participante care acordă diploma de master și sunt recunoscute de autoritățile competente din țările partenere sau din cele participante la program, precum și orice alte organizații care contribuie activ la pregătirea, implementarea sau evaluarea EMJMD;
  • Partener asociat – partenerii opționali care contribuie la anumite sarcini de implementare a EMJMD.

Acordurile de consorțiu EMJMD trebuie semnate de toți membrii consorțiului înainte de începutul perioadei de înscrieri pentru studenții EMJMD. Acestea trebuie să acopere toate aspectele academice, operaționale, administrative și financiare legate de implementarea programului EMJMD.

Absolvenții programelor de masterat în cotutelă trebuie să primească fie o singură diplomă comună (emisă în numele a cel puțin două din universitățile consorțiului EMJMD), fie diplome multiple (cel puțin două diplome eliberate de două universități din consorțiul EMJMD).

Detalii practice

Programele de studii EMJMD valorează 60, 90 sau 120 de credite transferabile ECTS. Așadar, ele durează minimum 12 luni și maximum 24 de luni. Programele EMJMD selectate vor primi o finanțare semnificativă pe durata a patru cicluri consecutive de studenți.

Studiile trebuie urmate în cel puțin două dintre țările participante la program reprezentate în consorțiu.

Propunerile consorțiilor trebuie să includă un program comun de studii bine definit, gata să demareze și să fie popularizat peste tot în lume imediat după selecție.

Diplomele de master propuse trebuie să fie acreditate și recunoscute integral de autoritățile relevante din țările în care își au sediul instituțiile de învățământ superior respective.

Instituțiile de învățământ superior din țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus validă.

Depunerea propunerii

Propunerile se depun la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, ca răspuns la cererile anuale de propuneri lansate de aceasta.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații pentru această categorie de oportunități.

De asemenea, puteți găsi informații despre procedura de depunere a propunerii, precum și o serie de modele și exemple de documente, pe site-ul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

În „24 degrees”, profesorii vorbesc despre programele de masterat comun Erasmus Mundus pe care le-au coordonat.

Distribuie această pagină