Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus

Hoe meld ik me aan?

Aanvragen moeten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur in reactie op een jaarlijkse oproep.

Wat zijn de mogelijkheden?

De gezamenlijke masteropleidingen Erasmus Mundus (EMJMD) stellen geselecteerde organisaties in staat om samen een masterprogramma op te zetten en uit te voeren. De EU subsidieert deze programma’s om studenten te kunnen selecteren voor een periode van vier opeenvolgende academiejaren. De bedoeling is om getalenteerde studenten van overal ter wereld aan te trekken aan de hand van competitieve beurzen.

Hoe werkt het?

Organisaties die hiervoor belangstelling hebben, moeten deel uitmaken van een consortium van minstens drie hogeronderwijsinstellingen uit verschillende programmalanden. Er mogen nog meer hogeronderwijsinstellingen uit partner- of programmalanden bij worden betrokken.

Een consortium kan drie soorten leden hebben:

  • Aanvrager/coördinator – de in een programmaland gevestigde instelling die de aanvraag indient en het projectbeheer op zich neemt, m.a.w. de subsidieovereenkomst ondertekent, de financiële en juridische aspecten bewaakt, en voor de coördinatie van het programma met de overige instellingen zorgt
  • Partners – door de programma- of partnerlanden erkende instellingen die masteropleidingen aanbieden en andere organisaties die actief bijdragen aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de EMJMD
  • Geassocieerde partners – eventuele overige partnerorganisaties die ondersteunende taken verrichten voor een EMJMD

Voordat zij de eerste EMJMD-studenten inschrijven, moeten alle partners in het EMJMD-consortium zich akkoord verklaren met alle voorwaarden, inclusief alle academische, operationele, administratieve en financiële aspecten in verband met de EMJMD.

Studenten die voor de gezamenlijke masteropleiding slagen, moeten een gemeenschappelijk diploma krijgen (d.w.z. een diploma dat door minstens twee van de deelnemende hogeronderwijsinstelingen van het EMJMD-consortium wordt uitgereikt), of meerdere individuele diploma's (d.w.z. minstens twee diploma's van verschillende deelnemende hogeronderwijsinstelingen van het EMJMD-consortium).

Wat moet ik nog meer weten?

Een EMJMD is een studieprogramma van 60, 90 en 120 ECTS-studiepunten. Dit betekent dat het tussen de 12 en 24 maanden in beslag neemt. Geselecteerde EMJMD's krijgen subsidiebedragen die hoog genoeg zijn om vier jaar lang een aantal studenten te kunnen inschrijven.

De studieperiode moet worden verdeeld over minstens twee in het consortium vertegenwoordigde programmalanden.

Voorstellen moeten een beschrijving bevatten van een compleet uitgewerkt gezamenlijk studieprogramma, dat klaar is voor de start en meteen na de selectie kan worden geadverteerd.

Het voorgestelde masterdiploma moet volledig worden erkend door de autoriteiten van de landen waar de deelnemende instellingen zijn gevestigd.Instellingen voor hoger onderwijs

Partners uit programmalanden moeten het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs hebben ondertekend.Instellingen voor hoger onderwijs

Hoe dien ik een aanvraag in?

Aanvragen moeten worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur in reactie op een jaarlijkse oproep.

Meer informatie

U vindt meer informatie in de Erasmus+-programmagids.

Aanvullende inlichtingen over de aanvraagprocedure, evenals modellen en voorbeelden van documenten staan op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

In "24 degrees" vertellen academici over hun eigen ervaringen met de Joint Master Degree-programma's van Erasmus Mundus.

Deel deze pagina