„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos

Kaip pateikti paraišką

Paraiškos turėtų būti teikiamos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai, kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas.

Kokių galimybių esama?

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos (EMJMSP) suteikia reikalavimus atitinkančioms organizacijoms galimybę bendrai rengti ir vykdyti magistrantūros studijų programas. ES teikia šioms programoms lėšų, kad būtų atrenkami studentai ketveriems iš eilės einantiems mokslo metams. Skiriant konkurencingas stipendijas, siekiama pritraukti gabių studentų iš viso pasaulio.

Kaip tai veikia?

Organizacijos, pageidaujančios pasinaudoti EMJMSP programų teikiamomis galimybėmis, turi jungtis į konsorciumus, sudarytus iš ne mažiau kaip trijų aukštojo mokslo įstaigų iš skirtingų programos šalių. Konsorciume gali būti daugiau aukštojo mokslo įstaigų iš šalių partnerių arba programos šalių.

Konsorciumo organizacijos priskiriamos vienai iš trijų pagrindinių kategorijų:

  • pareiškėja / koordinatorė – programos šalyje įsteigta aukštojo mokslo įstaiga, atsakinga už paraiškos teikimą ir projekto valdymą, t. y. už dotacijos susitarimo pasirašymą, finansinių bei teisinių aspektų tvarkymą ir magistrantūros studijų programos koordinavimą su kitomis organizacijomis,
  • partnerė – magistro laipsnį suteikianti aukštojo mokslo įstaiga, pripažinta atitinkamų programos šalių arba šalių partnerių institucijų, taip pat bet kokia kita organizacija, aktyviai prisidedanti prie EMJMSP rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo,
  • asocijuotoji partnerė – nebūtinai turinti dalyvauti partnerė, prisidedanti prie konkrečių užduočių įgyvendinant EMJMSP.

Visų EMJMSP konsorciumo organizacijų dalyvių instituciniai įsipareigojimai turi būti prisiimti prieš priimant pirmus EMJMSP studentus, juose turi būti aptarti visi akademiniai, veiklos, administraciniai ir finansiniai aspektai, susiję su EMJMSP įgyvendinimu.

Sėkmingai baigus studijų programą, turi būti suteikiamas arba bendras laipsnis (t. y. vienas diplomas, išduotas bent dviejų EMJMSP konsorciumo aukštojo mokslo įstaigų), arba keleriopas laipsnis (t. y. bent du diplomai, išduoti dviejų konsorciumo aukštojo mokslo įstaigų).

Ką dar reikėtų žinoti?

EMJMSP yra 60, 90 ir 120 Europos kreditų perkėlimo sistemos ECTS kreditų vertės studijų programos. Tai reiškia, kad jos trunka ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Atrinktoms EMJMSP programoms bus suteiktas didelis finansavimas keturiems studentų priėmimo laikotarpiams iš eilės.

Studijų programa turi būti vykdoma bent dviejose programos šalyse, kurioms atstovaujama konsorciume.

Pasiūlymuose turi būti išdėstyta visiškai parengta jungtinė studijų programa, kuri gali būti pradėta vykdyti ir reklamuojama pasauliniu mastu tuojau pat po atrinkimo.

Suteikiamas magistro laipsnis turi būti akredituotas ir visiškai pripažįstamas atitinkamų institucijų šalyse, kuriose aukštojo mokslo įstaigos yra įsteigtos.

Dalyvaujančios programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos turėtų būti teikiamos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai, kai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie šias galimybes šaltinis.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą, taip pat dokumentų šablonai ir pavyzdžiai pateikiami Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos svetainėje.

Leidinyje „24 degrees“ akademinės bendruomenės nariai pasakoja apie savo „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programas.

Bendrinti šį puslapį