Erasmus Mundus közös mesterképzés

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által évente közzétett pályázati felhívásokra kell benyújtani.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok lehetővé teszik a támogatásra jogosult szervezetek számára, hogy közösen mesterképzéseket szervezzenek és működtessenek. Az EU finanszírozást biztosít a közreműködő intézmények részére, hogy megfelelően tudjanak diákokat választani négy egymást követő tanévre. A cél az, hogy a programok a versenyképes ösztöndíjaknak köszönhetően vonzóak legyenek a világ különböző országaiban tanuló legkiválóbb diákok számára.

A program működése

Az érdeklődő szervezetek legalább három – különböző programországokban működő – felsőoktatási intézmény által alkotott konzorcium tagjaként vehetnek részt az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok révén kínált lehetőségekben. A konzorciumok háromnál több oktatási intézményt is magukban foglalhatnak a partner- és programországokból.

A konzorciumok tagjait alkotó szervezeteknek az alábbi három fő kategória valamelyikébe kell tartozniuk:

  • pályázó/koordinátor: programországbeli felsőoktatási intézmény, amelynek feladata a projekt megpályázása és irányítása, azaz a támogatási megállapodás aláírása, a pénzügyi és jogi kérdések kezelése, valamint a mesterképzési program más szervezetekkel történő koordinálása;
  • partnerek: a programországok és a partnerországok illetékes hatóságai által elismert, mesterfokozatú oklevelek kiállítására jogosult felsőoktatási intézmények, továbbá minden más, az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok előkészítésében, megvalósításában és kiértékelésében tevékenyen részt vevő szervezet;
  • társult partnerek: a programokban nem kötelező jelleggel részt vevő partnerszervezetek, amelyek részt vállalnak az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok megvalósításával járó konkrét feladatok elvégzéséből.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programot működtető konzorciumban részt vevő összes szervezetnek tanúságot kell tennie arról, hogy vállalja a programból fakadó kötelezettségeket. Az intézményi kötelezettségvállalásnak, melynek az Erasmus Mundus közös mesterképzési program végrehajtásával kapcsolatos összes tanulmányi, operatív, adminisztratív és pénzügyi szempontra ki kell terjednie, még azelőtt meg kell történnie, hogy az első hallgatók beiratkoznak a mesterképzésre.Erasmus Mundus közös mesterképzésErasmus Mundus közös mesterképzés

A tanulmányi program sikeres elvégzése vagy egyetlen (a konzorciumban részt vevő felsőoktatási intézmények közül legalább kettő által kiállított) közös oklevél, vagy pedig többes (azaz legalább két, a konzorciumban részt vevő felsőoktatási intézmények közül kettő által kiállított) oklevél elnyerését eredményezi.

Mit érdemes még tudni?

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok 60, 90 vagy 120 ECTS-kreditet érő tanulmányi programok. Ez azt jelenti, hogy időtartamuk legalább 12, legfeljebb pedig 24 hónap. A kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzési programok nagy összegű támogatásban részesülnek, mely négy egymást követő évfolyam finanszírozását biztosítja.

A mesterképzéseket úgy kell összeállítani, hogy a tanulmányok helye a konzorciumban képviselt programországok közül legalább kettőben legyen.

A mesterképzésre vonatkozó projektjavaslatoknak teljes mértékben kidolgozott, a pályázaton történő kiválasztást követően azonnal megindítható és világszerte meghirdethető közös tanulmányi programot kell felvázolniuk.

A pályázatban felvázolt tanulmányi program elvégzésével megszerezhető okleveleknek az adott felsőoktatási intézmények székhelye szerinti országok illetékes hatóságai által akkreditált és teljes mértékben elismert okleveleknek kell lenniük.

A programországok részt vevő felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által évente közzétett pályázati felhívásokra kell benyújtani.

További információk

Ezekről a lehetőségekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk.

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapja további tájékoztatással szolgál a pályázati eljárásról, ezenfelül pedig dokumentumsablonokat és dokumentummintákat is közzétesz.

A „24 degrees” című kiadványban 24 szakember ismerteti az általa koordinált Erasmus Mundus közös mesterképzési programot.

Oszd meg ezt az oldalt