Erasmus Mundus ‑yhteiset maisteriohjelmat

Tuettava toiminta

Erasmus Mundus -yhteinen maisteriohjelma (EMJMD) tarjoaa osallistumiskelpoisille korkeakouluille tilaisuuden järjestää yhdessä maisteriohjelmia. EU-rahoituksella tuetaan ohjelmia niin, että niihin voidaan valita opiskelijoita neljäksi peräkkäiseksi lukuvuodeksi. Ohjelmien apurahoilla pyritään houkuttelemaan huippuluokan opiskelijoita kaikkialta maailmasta.

Perusperiaatteet

Erasmus Mundus -yhteisen maisteriohjelman järjestämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden on muodostettava yhteenliittymä eli konsortio, jossa on vähintään kolme korkea-asteen oppilaitosta eri ohjelmamaista. Konsortioon voi kuulua myös muita korkea-asteen oppilaitoksia kumppani- tai ohjelmamaista.

Kullakin konsortioon kuuluvalla organisaatiolla on jokin seuraavista rooleista:

  • Hakija/koordinaattori – ohjelmamaassa sijaitseva korkeakoulu, jonka vastuulla on hakemuksen tekeminen ja hankkeen hallinnointi eli hankesopimuksen allekirjoitus, ohjelman taloudellinen ja oikeudellinen hallinnointi sekä koordinointi yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa
  • Kumppanit – maisterin tutkintotodistuksia myöntävät korkeakoulut, jotka ovat ohjelma- tai kumppanimaan viranomaisten tunnustamia, sekä muut organisaatiot, jotka aktiivisesti osallistuvat EMJMD-ohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
  • Assosioituneet kumppanit – valinnaiset assosioituneet kumppanit, jotka suorittavat erityisiä tehtäviä EMJMD-ohjelman toteuttamisessa.

EMJMD-konsortion kaikkien jäsenten on sitouduttava hankkeen toteuttamiseen ennen kuin ensimmäisten opiskelijoiden hakumenettely käynnistetään. Sopimuksen on katettava kaikki EMJMD-ohjelmaan liittyvät akateemiset, operatiiviset, hallinnolliset ja taloudelliset näkökohdat.

Maisteriohjelman menestyksekkäästi suorittaneille on myönnettävä joko yhteistutkinto (yksi tutkintotodistus vähintään kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta) tai usean tutkinnon yhdistelmä (vähintään kaksi tutkintotodistusta kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta).

Muuta huomioon otettavaa

Yhteinen maisteritutkinto vastaa 60, 90 tai 120 ECTS-opintopistettä eli opiskelujakson pituus on vähintään 12 ja enintään 24 kuukautta. Valitut ohjelmat saavat EU-rahoitusta neljää peräkkäistä opiskelijavalintaa varten.

Opinnot on suoritettava vähintään kahdessa konsortioon kuuluvassa ohjelmamaassa.

Ohjelmia koskevissa hakemuksissa yhteisten koulutusohjelmien täytyy olla loppuun asti suunniteltuja niin, että niitä voidaan tarjota opiskelijoille ja mainostaa maailmanlaajuisesti heti ohjelmien valinnan jälkeen.

Ehdotettujen maisteritutkintojen on oltava korkeakoulujen sijaintimaiden viranomaisten tunnustamia.

Osallistuvilla korkeakouluilla on oltava voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Hakumenettely

Hakemukset toimitetaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon sen julkaisemien vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Lisätietoja hakuprosessista sekä malleja ja esimerkkejä tarvittavista asiakirjoista on koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolla.

24 degrees -julkaisu – Korkeakoulujen edustajat kertovat omista Erasmus Mundus -maisteriohjelmistaan

Jaa tämä sivu