Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu vastusena iga-aastasele konkursikutsele.

Võimalused

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad annavad haridusorganisatsioonidele võimaluse ühiselt korraldada ja hallata magistriõppeprogramme. Programme rahastab EL ja nende alusel saab üliõpilasi vastu võtta nelja järjestikuse aasta jooksul. Eesmärk on pakkuda kogu maailma väljapaistvatele üliõpilastele õpinguteks vajalikku konkurentsivõimelist stipendiumi.

Kuidas see toimib?

Osaleda soovivad organisatsioonid peavad moodustama konsortsiumi, mille liikmeteks on vähemalt kolm kõrgkooli erinevatest programmiriikidest. Konsortsiumisse võib kuuluda ka teisi partner- või programmiriikide kõrgkoole.

Konsortsiumisse kuuluvad organisatsioonid jagunevad kolmeks:

  • taotleja/koordinaator – programmiriigis asutatud kõrgkool, kes vastutab taotluse esitamise ja projekti juhtimise eest, st kirjutab alla toetuslepingule, tegeleb finants- ja õigusküsimustega ning kooskõlastab magistriprogrammi teiste organisatsioonidega;
  • partnerid – magistrikraadi väljaandvad kõrgkoolid, keda tunnustavad programmi- või partnerriigi asjakohased ametiasutused. Samuti muud organisatsioonid, kes aktiivselt osalevad magistriõppekava ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel;
  • assotsieerunud partnerid – vabatahtlikud partnerid, kes aitavad täita konkreetset ülesannet või rolli magistriõppekava rakendamisel.

Enne esimeste ühises magistriõppekavas osalevate üliõpilaste registreerimist peavad kõik magistriõppe konsortsiumis osalevad organisatsioonid andma vajaliku institutsioonilise kinnituse õppekava läbiviimisele ning see peab sisaldama kõiki õppekavaga seotud akadeemilisi, tegevuslikke, halduslikke ja finantsaspekte.

Õppeprogrammi eduka läbimise korral antakse üliõpilasele kas ühiskraad (st üks kraadi kinnitav tunnistus, mis on välja antud vähemalt kahe konsortsiumis osaleva kõrgkooli nimel) või mitu kraadi (st vähemalt kaks kraadi kinnitavat tunnistust, mille on välja andnud kaks konsortsiumis osalevat kõrgkooli).

Mida peaksite veel teadma?

Ühine magistriõppekava on õppeprogramm, mille maht on 60, 90 või 120 Euroopa arvestuspunktisüsteemi (ECTS) punkti. Õppeperiood kestab vähemalt 12 kuud ning võib kesta kuni 24 kuud. Heaks kiidetud magistrikavad saavad suuremahulist toetust, et kõrgkool saaks vastu võtta neli järjestikust kursust üliõpilasi.

Õppetöö peab toimuma vähemalt kahes konsortsiumiosalises programmiriigis.

Taotlus peab sisaldama täielikult viimistletud ühist õppeprogrammi, mida saab pärast õppekava heaks kiitmist kohe kasutada ja tutvustada kogu maailmas.

Antav magistrikraad peab olema täielikult akrediteeritud ning seda peavad olema tunnustanud osalevate kõrgkoolide asukohariikide asjakohased ametiasutused.

Programmiriikide kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu vastusena iga-aastasele konkursikutsele.

Lisateave

Põhiteabe taotlemisvõimaluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist.

Lisateavet taotlemise korra kohta ning dokumendipõhjad ja näidised leiate Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebilehelt.

Väljaandes „24 kraadi“ jagavad teadlased oma kogemusi osalemisest Erasmus Munduse ühises magistriõppeprogrammis.

Jaga seda lehte