Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Co program nabízí

Společné magisterské studium Erasmus Mundus (zkráceně angl. EMJMD) nabízí organizacím příležitost vytvořit a nabízet společné magisterské programy. Finanční prostředky na tyto programy poskytuje EU po dobu čtyř po sobě následujících akademických roků. Účelem je díky zajímavým stipendiím přilákat a vybrat ty nejlepší studenty z celého světa.

Jak program funguje

Organizace, které mají zájem o účast na programech v rámci EMJMD, musí podat žádost jako konsorcium, v němž musí být zastoupeny alespoň tři vysokoškolské instituce z různých programových zemí. Členem konsorcia mohou být i další vysokoškolské instituce z partnerských nebo programových zemí.

Organizace v konsorciu lze rozdělit do tří hlavních kategorií:

  • žadatelská organizace / koordinátor – vysokoškolská instituce se sídlem v programové zemi odpovědná za podání žádosti a řízení projektu, za podepsání grantové dohody, správu finančních i právních aspektů a za koordinaci magisterského programu s ostatními organizacemi
  • partnerská organizace – vysokoškolské instituce udělující magisterský titul, které mají akreditaci příslušného orgánu v programové nebo partnerské zemi, jakož i další organizace, které se aktivně podílejí na přípravě, provádění a hodnocení EMJMD
  • přidružená partnerská organizace – fakultativní partnerské organizace, které přispívají ke splnění konkrétních úkolů při provádění EMJMD

Před zápisem prvních studentů EMJMD musejí mít všechny organizace účastnící se daného konsorcia EMJMD splněn nezbytný institucionální závazek, který musí zahrnovat všechny akademické, operativní, administrativní a finanční aspekty související s prováděním EMJMD.

Po úspěšném absolvování programu student získává buď společný magisterský titul (tzn. je udělen jeden diplom jménem nejméně dvou vysokoškolských institucí daného konsorcia EMJMD), nebo více titulů (tzn. jsou uděleny nejméně dva diplomy o dosaženém vzdělání vystavené dvěma vysokoškolskými institucemi konsorcia).

Co byste ještě měli vědět

Společný magisterský program EMJMD odpovídá studijnímu programu o 60, 90 a 120 kreditech ECTS. To znamená, že trvá minimálně 12 a maximálně 24 měsíců. Vybraným programům EMJMD bude udělena vysoká úroveň financování po dobu čtyř po sobě jdoucích kolech náboru studentů.

Studium v rámci společného magisterského programu se musí uskutečnit nejméně ve dvou zemích programu zastoupených v konsorciu.

Předkládaný návrh musí obsahovat propracovaný společný studijní program, který lze po případném schválení okamžitě spustit a propagovat v celém světě.

Navrhované magisterské tituly musí být akreditovány a plně uznávány příslušnými orgány v zemích, v nichž dané vysokoškolské instituce sídlí.

Účastnické vysokoškolské instituce z programových zemí musejí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Jak podat žádost

Žádost je třeba podat prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast během každoroční výzvy k předkládání návrhů.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o nabízených příležitostech je příručka k programu Erasmus+.

Více informací o podávání žádostí, jakož i šablony a vzory žádostí najdete na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Zástupci akademické obce hovoří v novém časopise „24 degrees“ o svých programech společného magisterského studia Erasmus Mundus.

Sdílej tuto stránku