Täiskasvanuõppe valdkonna töötajad

Kuidas taotleda?

Kui teil juba on EU Logini konto, siis saate nupu E-vormid abil Erasmus+ taotlustele juurde pääseda.

Kui teil ei ole veel EU Logini kontot, siis kasutage palun allpool olevat nuppu Loo EU Logini konto.

Palun pange tähele, et valmis taotlus tuleb esitada riiklikule büroole selles programmiriigis, kus asub taotlev organisatsioon.

Võimalused

Erasmus+ pakub täiskasvanuõppe organisatsioonidele võimalust saata oma töötajaid välisriikidesse õpetama või koolitusele või kutsuda oma organisatsiooni õpetajaid või koolitajaid välisriikidest.

Kuidas see toimib?

Toetust saab taotleda eraldiseisva organisatsioonina või riikliku õpirände konsortsiumi liikmena. Konsortsium on täiskasvanuõppe organisatsioonide rühm, mida juhib koordineeriv organisatsioon.

Organisatsioonid jagunevad kolme peamisse kategooriasse:

  • taotlev organisatsioon – vastutab taotluse esitamise ja projekti juhtimise eest ning tegutseb ka lähetava organisatsioonina;
  • lähetav organisatsioon – vastutab välismaale lähetatavate töötajate väljavalimise ning neile toetuse maksmise eest;
  • vastuvõttev organisatsioon – vastutab välismaalt saabuvate töötajate vastuvõtmise eest.

Kui töötajad lähetatakse välismaale osalema liigendatud kursusel või koolitusüritusel, peab vastuvõtvaks organisatsiooniks olema kursuste või koolituse pakkuja. Muul juhul võib vastuvõtvaks organisatsiooniks olla mis tahes organisatsioon, kes tegutseb asjakohases valdkonnas, kuid ta peab eelnevalt välja tooma lähetuse eesmärgid ja kavandatava tegevuse ning kõikide osapoolte õigused ja kohustused.

Organisatsioonid, kes esitavad taotluse konsortsiumina, peavad kõik asuma ühes ja samas riigis ning nende nimed peavad olema taotluses märgitud. Osaleda saavad ainult programmiriikides asuvad organisatsioonid.

Kuidas taotleda?

Taotlemist haldab taotleva organisatsiooni või konsortsiumi asukohariigi riiklik büroo. Iga organisatsioon ja konsortsium saab igas taotlusvoorus toetust taotleda ainult ühe korra, kuid organisatsioonid võivad olla mitme erineva konsortsiumi liikmed või koordinaatorid.

Lisateave

Põhiteabe taotlemisvõimaluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Üksikasjalik teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Teavet saab ka riiklikelt büroodelt ja partnerriikide puhul riiklikelt ametitelt (kui need on olemas).

Seonduvad uudised ja sündmused

Jaga seda lehte